PV2 250x200 Dpi laukAXOR-250x200-Dpi-laukAMfurnitura 250x200 Dpi laukIntarsija 250x200 Dpi laukir-250x200-Dpi-lauk

Latvijas mebeles 250x200 Dpi laukLatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS

VKKF 250x200 Dpi lauk

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir publisks nodibinājums, kas darbojas saskaņā ar tā likumu un nolikumu.

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu.

VKKF uzdevumi ir:

  • piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā;
  • izsludināt un organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai;
  • mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fondam piešķirtos valsts līdzekļus, nodrošinot kontroli pār to izlietojumu;
  • nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu.

VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus, kas:

  • veicina kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu un sekmē tā daudzveidību;
  • veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus kultūras jomā;
  • sekmē izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicina starptautisko sakaru attīstīšanu un Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;
  • sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai;
  • sekmē tradicionālās kultūras attīstību.

Nozaru ekspertu komisijas izvērtē iesniegtos projektus un sniedz VKKF padomei atzinumu par līdzekļu sadalījumu projektu īstenošanai,  kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu. VKKF ir astoņas nozaru ekspertu komisijas.

Dizaina un arhitektūras kumisijā pašlaik darbojas:

Uģis Bratuškins
Liene Kuplā
Ilze Začeste
Anita Antenišķe
Anita Grase
Una Sedleniece
Juris Mitenbergs

Aktuālie projektu konkursi.