Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200
sadolin_250x200

Kontakti

Biedrzine, biedru uzņemšana un sertificēšana – Ieva Dumbrovska      +371 28690144
Valdes priekšsēdētāja – Barbara Freiberga                                           +371 28307476
Valdes priekšsēdētājas vietniece – Kristiana Kazarjana                        +371 28384294
Valdes locekle, biedru pasākumu organizēšana – Dace Blūma             +371 29643506
Valdes locekle, dizaina izglītība – Česlija Čable Zibene                        +371 29288509
LDS grāmatvede –  Kristīne Šenfelde                                                    +371 25548969
Mājaslapas redaktore –  Vīva Ieviņa, viva.ievina@design.lv                 +371 26366039

Rakstiet – info@design.lvredaktore@design.lv

Latvijas Dizaineru savienības rekvizīti

Reģ. Nr. 40008001339
A/s “SEB Unibanka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV23UNLA0001003700713
LDS juridiskā adrese: Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004