Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

VALSTS KULTŪRKAPITĀLA FONDS

VKKF

Valsts kultūrkapitāla fonds (VKKF) ir publisks nodibinājums, kas darbojas saskaņā ar tā likumu un nolikumu.

VKKF mērķis ir veicināt līdzsvarotu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonds neveic komercdarbību, un tā mērķis nav gūt peļņu.

VKKF uzdevumi ir:

  • piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā;
  • izsludināt un organizēt projektu konkursus finansējuma saņemšanai;
  • mērķtiecīgi un efektīvi apsaimniekot Fondam piešķirtos valsts līdzekļus, nodrošinot kontroli pār to izlietojumu;
  • nodrošināt savas darbības pilnīgu atklātumu.

VKKF finansiāli atbalsta fizisko un juridisko personu īstenotos projektus, kas:

  • veicina kultūras atjaunotnes un mākslas jaunrades procesu un sekmē tā daudzveidību;
  • veicina fizisko un juridisko personu radošos un pētnieciskos projektus kultūras jomā;
  • sekmē izglītības iegūšanu un profesionālās kvalifikācijas paaugstināšanu;
  • veicina starptautisko sakaru attīstīšanu un Latvijas kultūras un mākslas popularizēšanu pasaulē;
  • sekmē kultūras vērtību saglabāšanu, izplatīšanu un to pieejamību plašai sabiedrībai;
  • sekmē tradicionālās kultūras attīstību.

Nozaru ekspertu komisijas izvērtē iesniegtos projektus un sniedz VKKF padomei atzinumu par līdzekļu sadalījumu projektu īstenošanai,  kā arī pārrauga piešķirto līdzekļu izmantojumu. VKKF ir astoņas nozaru ekspertu komisijas.