Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

RĪGAS PILSĒTAS ARHITEKTA BIROJS

arhit_birojs

Rīgas pašvaldības aģentūra „Rīgas pilsētas arhitekta birojs” (turpmāk – Aģentūra) veic darbību, lai nodrošinātu Aģentūras izveidošanas mērķa sasniegšanu – sekmēt arhitektūras procesa kvalitāti un kvalitatīvas pilsētvides attīstību, veicinot Rīgas kā reģiona metropoles konkurētspēju.

Aģentūrai ir šādi uzdevumi:
1. sniegt profesionālu atbalstu arhitektūras projektiem kvalitatīvas pilsētvides veidošanai pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. veicināt arhitektūras procesā iesaistīto pušu sadarbību;
3. izstrādāt un īstenot programmas un projektus sabiedrības izglītošanas jomā;
4. popularizēt sasniegumus Rīgas arhitektūrā gan Latvijā, gan starptautiskā mērogā;
5. sistematizēt arhitektūras pakalpojumus pašvaldībā;
6. atbilstoši Aģentūras kompetencei sniegt konsultācijas par normatīvo aktu izstrādi, to grozījumiem un papildinājumiem;
7. atbilstoši Aģentūras kompetencei sagatavot nosacījumus un atzinumus arhitektūras projektiem pašvaldībā, tajā skaitā:
7.1. sagatavot atzinumu Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentam par detālplānojumiem, kas izstrādājami saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, izskatot izstrādāto detālplānojuma 1.redakciju;
7.2. sagatavot atzinumu Rīgas pilsētas būvvaldei par būvniecības iecerēm, kurām organizējama publiskā apspriešana saskaņā ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem par Rīgas teritorijas izmantošanu un apbūvi, pirms būvniecības ieceres nodošanas publiskai apspriešanai;
8. atbilstoši Aģentūras kompetencei pārstāvēt Rīgas pilsētas pašvaldības intereses attiecībās ar trešajām personām.