LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE

PV2 250x200 Dpi lauk

Patentu valde ir tieslietu ministra pārraudzībā esoša tiešās pārvaldes iestāde ar normatīvajos aktos noteiktu kompetenci rūpnieciskā īpašuma jomā.

Patentu valdei ir šādas galvenās funkcijas:

  1. īstenot valsts politiku rūpnieciskā īpašuma jomā;
  2. īstenot Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos paredzētās valsts rūpnieciskā īpašuma iestādes funkcijas;
  3. veikt tiesību reģistrāciju uz rūpnieciskā īpašuma objektiem, attiecīgu reģistru uzturēšanu un sniegt citus ar rūpniecisko īpašumu saistītus pakalpojumus;
  4. veicināt rūpnieciskā īpašuma aizsardzības izpratni valstī un sabiedrībā.

Vairāk…