LATVIJAS RADOŠO SAVIENĪBU PADOME

LRSP 250x200 Dpi lauk

Latvijas Radošo savienību padome (LRSP) dibināta 1988. gadā Rakstnieku savienības paplašinātajā plēnumā kā Radošo savienību Kultūras padome. 1995. gadā reģistrēta kā profesionālo radošo organizāciju apvienība – Latvijas Radošo savienību padome. LRSP sastāvā ietilpst 9 radošās savienības, un kopskaitā vairāk nekā 3000 individuālo biedru.

Latvijas Radošo savienību padome dibināta un darbojas ar pārliecību, ka latviešu valodas, kultūras, tradīciju, nacionālās identitātes un profesionālās mākslas saglabāšana un attīstīšana ir nozīmīgs un izšķirošs Latvijas valsts ilgtspējīgas pastāvēšanas pamats.

LRSP mērķi:

  • Kultūras pieejamības veicināšana Latvijas sabiedrībai;
  • Kulturālas un sociāli ilgtspējīgas dzīves vides veicināšana Latvijā;
  • Radošo darbinieku profesionālo, sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība;

LRSP darbības virzieni:

  • Līdzdalība kultūrpolitikas veidošanā;
  • Radošo darbinieku profesionālo, sociālo un ekonomisko tiesību un interešu aizstāvība;
  • Sadarbība ar Kultūras ministriju, LR Saeimas komisijām, valsts un pašvaldību institūcijām;
  • Pārstāvju deleģēšana darbam konsultatīvās komisijās, ekspertu padomēs.
  • Sadarbības un informācijas koordinēšana kultūras jomā;

Dalība starptautiskās organizācijās
Kopš 1995.gada LRSP ir dalīborganizācija Eiropas Mākslinieku padomē (ECA).

Kontaktpersonas:
Inga Brūvere – LRSP valdes priekšsēdētāja, e-pasts: info@makslinieki.lv, tālr.: +371 29252778

Katrīna Krieviņa – Radošo personu atbalsta koordinatore,e-pasts: atbalsts@makslinieki.lv,
tālr.: +371 26146487

Pieņemšanas laiki klātienē, Latvijas Radošo savienību padomes birojā, Rīgā, Baznīcas ielā 37-3:

P. 10.00 – 14.00
O. 14.00 – 18.00
T. 14.00 – 18.00
C. 10.00 – 14.00

Haralds Matulis – LRSP ģenerālsekretārs, e-pasts: haralds.matulis@gmail.com, tālr.: +371 26822123

 

E – pasts: info@makslinieki.lv

Mājaslapa: www.makslinieki.lv