LATVIJAS BŪVNIECĪBA

LatBuvn 250x200 Dpi lauk

„Latvijas Būvniecība” ir vienīgais profesionālais izdevums būvniecības nozares vadītājiem Latvijā. Tā misija ir sekmēt ilgtspējīgas būvniecības kvalitāti Latvijā, būt par galveno būvniecības nozares attīstības virzītāju, vienot būvniekus kopējo mērķu sasniegšanai un lobēt nozares intereses visos Latvijas biznesa un varas līmeņos.

LB raksta par aktualitātēm Latvijas būvindustrijā apskatot labākos būvobjektus Latvijā, informējot par jaunumiem nozarē, inovatīvām celtniecības tehnoloģijām un izglītojot gan nozares speciālistus, gan būvniecības pasūtītājus.

Žurnālu veido neatkarīga redakcija piesaistot praktizējošus inženierus, mūsmāju un ārvalstu mācībspēkus un citas nozares autoritātes interviju, diskusiju un komentāru formātā, kas papildināts ar kvalitatīvām fotogrāfijām mūsdienīgā dizaina un poligrāfijas izpildījumā.

Žurnāla reklāmas lappusēs atrodami jaunumi buvniecības tehnoloģiju, materiālu, tehnikas un pakalpojumu jomā. Tomēr reklāma žurnālā nereti kalpo arī kā reputācijas veidotājs nozarē apliecinot reklāmdevēja darbības augstos kvalitātes standartus.

Vairāk…