Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

LATVIJAS BŪVINŽENIERU SAVIENĪBA

LBS 250x200 Dpi lauk

Latvijas Būvinženieru savienība (LBS) ir brīvprātīga, radoša, profesionāla sabiedriska organizācija, kas apvieno būvinženierus un darbojas Latvijas Republikā.
LBS darbojas pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu „Par sabiedriskām organizācijām un to apvienībām” un bauda radošās savienības tiesisko stāvokli.

LBS darbības mērķi:
• apvienot visu nozaru diplomētus būvinženierus kopējam radošam darbam;
• veicināt tās biedru labklājību profesionālās un sabiedriskās darbības ietvaros;
• veicināt celtniecības, zinātnes un tehnikas attīstību, būvniecības vēstures mantojuma saglabāšanu;
• sekmēt kvalificētu speciālistu sagatavošanu projektēšanai un celtniecībai;
• aizstāvēt biedru profesionālās, kā arī saimnieciskās, sadzīves un tehniskās intereses, ieskaitot autortiesības.

LBS galvenie darbības virzieni un realizējamās funkcijas:

• profesionālā apmācība – semināri, kursi, konferences;
• profesionālās izglītības sakārtošana;
• līdzatbildība likumdošanas aktu sakārtošanā;
• sabiedriskās attiecības;
• jaunās būvniecības tehnoloģijas, jauno būvmateriālu un tehnikas popularizēšana, apmeklējot izstādes, seminārus un dodoties pieredzes apmaiņas braucienos;
• jauno biedru uzņemšana un iesaistīšana reģionālajās kopās un interešu sekcijās;
• darbs ar jauniem speciālistiem.
• līdzdalība Eiropas Inženieru Savienību Padomes (ECCE) darbā.
• līdzdalība ar būvniecību saistīto likumdošanas aktu pilnveidošanā un harmonizēšanā atbilstoši Eiropas Savienības vadlīnijām.

LBS informācijas avoti ir mājas lapa www.buvinzenierusavieniba.lv un LBS žurnāls „Būvinženieris”, kas iznāk sešas reizes gadā.
BuvInzenieris 250x200 Dpi lauk
Latvijas Būvinženieru savienība un Žurnāls „Būvinženieris” sadarbībā ar citām būvindustrijas sabiedriskajām organizācijām rīko konkursus „Būvindustrijas Lielā Balva” un “Energoefektīvākā ēka Latvijā”

BLB W250PixLBS konk EE 250x200 Dpi lauk