Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA

LAS 250x200 Dpi lauk

Latvijas Arhitektu savienība (LAS) ir nevalstiska profesionāla arhitektu organizācija.

Kopš organizācijas izveides 1924.gadā divas reizes mainīts LAS statuss un nosaukums, atbilstoši valsts iekārtas izmaiņām. LAS biedri ir aptuveni 500 Latvijas arhitekti, kā arī latviešu izcelsmes arhitekti, kas strādā dažādās pasaules valstīs. LAS mītnes vieta ir Latvijas galvaspilsētā Rīgā, Torņa ielā 11, Arhitektu namā.

LAS darbība biedru interesēs tiek realizēta vairākos virzienos, no kuriem galvenie ir:

• profesionālo pamatnostādņu uzturēšana,  sadarbība ar valsts un pašvaldību institūcijām nozares likumu un noteikumu izstrādē;

• sadarbība ar radniecīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, informācijas apmaiņa un pārstāvniecība starptautiskajās arhitektu organizācijās;

• profesionālās izglītības atbalstīšana, vadlīniju izstrāde tālākizglītības un mūžizglītības veicināšanai profesionālajā vidē;

• līdzdalība profesijas pārvaldē  pēc valsts institūciju deleģējuma – arhitektu profesionālās kompetences pārbaude un sertificēšana darbībai Latvijā;

• arhitektu profesionālās darbības atbalstīšana: arhitektu prakses un konkursu standartu izstrāde, konkursu rīkošana un LAS pārstāvniecības nodrošināšana žūriju un ekspertu komisijās, pieredzes apmaiņas veicināšana;

• profesionālās informācijas bāzes uzlabošana un informācijas aprites veicināšana: uzturot mājas lapu www.latarh.lv , arhitektu prakses datu bāzi, bibliotēku, arhitektūras informācijas centru;

• profesionālo viedokļu popularizēšana un profesijas statusa stiprināšana, nodrošinot profesionālo pārstāvniecību nozīmīgās konsultatīvajās institūcijās un darba grupās, organizējot profesionālas diskusijas, rīkojot Latvijas Arhitektūras Gada skates un citas izstādes;

• arhitektu sociālās dzīves un atbalsta veicināšana.

Vairāk…