ARHITEKTŪRAS, BŪVNIECĪBAS UN DIZAINA PROFESIONĀLO MEDIJU ALIANSE

ABD alianse 250x200 Dpi lauk

Profesionālie mediji “Latvijas Architektūra” un “Latvijas Būvniecība” kopš 2012. gada veido arhitektūras, būvniecības un dizaina aliansi, kalpojot par nozares informatīvo platformu un ceļvežiem. Alianses mērķis, sadarbojoties izdevumu saturu izstrādē galvenajiem redaktoriem Jānim Lejniekam un Agritai Lūsei, ir sniegt aktuālu, plašu un pilnīgu pārskatu par norisēm būvniecībā, jaunākajiem arhitektūras objektiem, likumdošanu un teritorijas plānošanu, pilsētu attīstību un spilgtām personībām, inovatīviem inženierrisinājumiem, modernām dizaina izpausēm produktos un pakalpojumos Latvijā un pasaulē. Alianses sabiedriskās aktivitātes: konkursa “Gada būvinženieris Latvijā” (kopš 2009.gada, www.gadabuvinzenieris.lv) organizēšana, starptautiska līmeņa konkursa “Ilgtspējīgākā ēka un projekts Latvijā”  (kopš 2013.gada, www.latvijasbuvnieciba.lv) organizēšana kopā ar Latvijas Ilgtspējīgās būvniecības padomi, ikgadēja labāko izdevuma “Latvijas Architektūra” autoru apbalvošana, nozares profesionāļu diskusiju organizēšana, informatīvais atbalsts konkursam “Gada balva dizainā”. Plašāka informācija vietnēs: www.lilita.lv, www.latvijasbuvnieciba.lv.

Alainses sadarbības partneri: Latvijas Dizaineru savienība, www.design.lv, arhitektūrai veltītā platforma A4D, www.a4d.lv, Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome, www.ibp.lv, Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija, www.lbpa.lv.