Dizaina padomē

ML DV_250x200

Latvijas Dizaina padomes sēde 2014. gada 12.jūnijā

 Kopsavilkums un sēdes lēmumi 1.     Dizaina padomes darba izvērtējums (2013. – 2014. jūnijs) un aktuālais darba plāns. D. Vītoliņa sniedza īsu pārskatu par nozīmīgākajiem Dizaina padomes paveiktajiem darbiem viena gada nogrieznī no 2013.gada jūnija līdz šā gada jūnijam, uzsverot svarīgāko − Latvijas dizaina stratēģijas izstrādi 2014.-2020.gadam (stratēģija nav pabeigta, bet

Tālāk
SAEIMA 250x200 Dpi lauk copy

” Radošās industrijas un dizains inovāciju kontekstā. Latvijas dizaina stratēģija 2014-2020″

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas Inovāciju un zinātnes apakškomisija 28. maija sedē tika iepazīstinata ar Dizaina padomes izstrādāto Latvijas dizaina stratēģiju, kura tika piedāvāta par pamatu Latvijas dizaina politikas izstrādē. Tika apspriests jautājums par dizaina un radošo industriju iekļaušanu Viedās Specializācijas Stratēģijas izstrādē – RIS3. Tika izteikta izpratne, ka dizains

Tālāk
ML DV_250x200

RADOŠĀ LATVIJA 2014 – 2020 DIZAINA STRATĒĢIJA

Dizains ir uz profesionāla un radoša darbība, kas ietver materiālu un nemateriālu vērtību: objektu, procesu un sistēmu konkrētā vidē plānošanu un izstrādi, kas balstīta uz ekonomisko, tehnoloģisko, fizisko, psiholoģisko, sociālo, kultūras, politisko, vides faktoru izpēti un to galarezultāts. Dizaina jēdziens pilnveidojas līdz ar dizaina nozares izaugsmi. Dizains ir stratēģiskas attīstības

Tālāk
KM 250x200 Dpi lauk

Dizaina attīstības veicināšanai izveidota Latvijas Dizaina padome

Kultūras ministrijā (KM) uz savu pirmo sēdi ir sanākusi Latvijas Dizaina padome. Jaundibinātā padome ir ministrijas konsultatīvā institūcija, kuras izveidošanas mērķis ir, koordinējot nozares profesionāļu un valsts institūciju sadarbību dizaina nozares attīstībā, izmantot dizaina iespējas ekonomiskās izaugsmes, inovāciju un konkurētspējas veicināšanā, kas noteikts Nacionālā attīstības plāna prioritātēs. Informācija plašsaziņas līdzekļiem

Tālāk