Kontakti

Biedrzine, biedru uzņemšana un sertificēšana – Ieva Dumbrovska      +371 28690144
Valdes priekšsēdētāja – Barbara Freiberga                                           +371 28307476
Valdes priekšsēdētājas vietniece – Kristiana Kazarjana                        +371 28384294
Valdes locekle, biedru pasākumu organizēšana – Dace Blūma            +371 29643506
Valdes locekle, dizaina izglītība – Česlija Čable Zibene                        +371 29288509
LDS grāmatvedība –   SIA Bendikas kantoris                                        +371 25450011
Mājaslapas redaktore –  Vīva Ieviņaviva.ievina@design.lv               +371 26366039

Rakstiet – info@design.lv, Dzirciema iela 7/2-8, Rīga 1083

 

Latvijas Dizaineru savienības rekvizīti

Reģ. Nr. 40008001339
A/s “SEB Unibanka”
Kods: UNLALV2X
Konta Nr. LV23UNLA0001003700713
LDS juridiskā adrese: Tēriņu iela 13, Rīga, LV-1004