PV2 250x200 Dpi laukAXOR-250x200-Dpi-laukAMfurnitura 250x200 Dpi laukIntarsija 250x200 Dpi laukir-250x200-Dpi-lauk

Latvijas mebeles 250x200 Dpi laukLatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Par LDS

Biedrība „Latvijas Dizaineru savienība” (LDS) ir profesionāla radoša dizaina nozares organizācija, kurā jau kopš 1987. gada apvienojušies dažādu dizaina jomu pārstāvji. LDS mērķi ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, to interešu un tiesību noteikšana un aizstāvēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari.

2019. gadā LDS ir 196 biedri – fiziskas personas, profesionāli dizaineri.

LDS aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas veidošanā, ar dizainu saistītu likumdošanas aktu, valdības un pašvaldību lēmumu sagatavošanā, pārstāv dizainerus valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, aizstāv sabiedrības vajadzību pēc kvalitatīva dizaina un deleģē pārstāvjus ekspertu un žūrijas komisijās, padomēs u. c. institūcijās, kur izlemj dizaina, kultūras un citus sabiedrībai nozīmīgus jautājumus. LDS uzdevumos ietilpst uzlabot dizaina izglītības kvalitāti Latvijā, piedaloties kā profesionāliem ekspertiem dizaina izglītības standartu noteikšanā un attīstīšanā, izglītības programmu akreditācijā, valsts eksāmenu komisijās u. c. LDS atbalsta profesionālo dizaineru tālākizglītību, organizējot lekcijas, kursus, konferences un seminārus, veicina profesionālās dizaina kritikas un dizaina teorijas attīstību, nodrošina starptautiskās un vietējās informācijas apriti un pieejamību visās dizaina jomās, izglīto sabiedrību par dizaina jaunumiem un aktualitātēm.

LDS organizē dizaineru profesionālo sertifikāciju un izsniedz sertifikātus dizainera praksei noteiktās dizaina jomās, kā arī sadarbojas ar citām profesionālajām radošajām organizācijām un citām institūcijām Latvijā un ārzemēs. LDS ir Starptautiskās rūpnieciskā dizaina organizāciju padomes (ICSID) biedrs. LDS ir Latvijas Radošo savienību padomes locekle.

2018. gadā LDS mājaslapa tika uzturēta, pateicoties VKKF atbalstam.

2019. gadā LDS mājaslapa tika uzturēta pateicoties tās redaktores V.Ieviņas brīvprātīgajam darbam.

Kopš 2020. gada oktobra beigām LDS mājaslapa tiek uzturēta pateicoties VKKF atbalstam LDS mājaslapas uzturēšanas projektam.