Par LDS

Biedrība „Latvijas Dizaineru savienība” (LDS) ir profesionāla radoša dizaina nozares organizācija, kurā jau kopš 1987. gada apvienojušies dažādu dizaina jomu pārstāvji. LDS mērķi ir dizaina attīstības veicināšana, tā vērtību apzināšana un saglabāšana, visu Latvijas dizaineru sadarbības sekmēšana, to interešu un tiesību noteikšana un aizstāvēšana, sabiedrības izglītošana un informēšana par dizaina nozari.

2021. gada augustā LDS ir 225 biedri (no tiem 4 – biedru kandidāti) – fiziskas personas, profesionāli dizaineri.

Latvijas Dizaineru savienība aktīvi piedalās Latvijas valsts kultūrpolitikas veidošanā, ar dizainu saistītu likumdošanas aktu, valdības un pašvaldību lēmumu sagatavošanā, pārstāv dizainerus valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijās, aizstāv sabiedrības vajadzību pēc kvalitatīva dizaina un deleģē pārstāvjus ekspertu un žūrijas komisijās, padomēs u. c. institūcijās, kur izlemj dizaina, kultūras un citus sabiedrībai nozīmīgus jautājumus.

Kopš 2020.gada LDS ir sākusi veidot ekspertu padomi.
LDS ekspertu padomē tiek uzaicināti profesionāļi no dažādām dizaina jomām, kuri aktīvi strādā savā nozarē, seko līdzi pasaules tendencēm un tiem augsta profesionālā reputācija kolēģu vidū.

LDS ekspertu padome vai konkrēts eksperts tiek lūgts pieslēgties, ja ir nepieciešma plašāka viedokļu iesaiste vai aktīva publiskai nostāja.

LDS uzdevumos ietilpst uzlabot dizaina izglītības kvalitāti Latvijā, piedaloties kā profesionāliem ekspertiem dizaina izglītības standartu noteikšanā un attīstīšanā, izglītības programmu akreditācijā, valsts eksāmenu komisijās u. c. LDS atbalsta profesionālo dizaineru tālākizglītību, organizējot lekcijas, kursus, konferences un seminārus, veicina profesionālās dizaina kritikas un dizaina teorijas attīstību, nodrošina starptautiskās un vietējās informācijas apriti un pieejamību visās dizaina jomās, izglīto sabiedrību par dizaina jaunumiem un aktualitātēm.

LDS organizē dizaineru profesionālo sertifikāciju un izsniedz sertifikātus dizainera praksei noteiktās dizaina jomās, kas sadarbības partneriem garantē dizainera augsto profesionālo sniegumu.

Latvijas Dizaineru savienība sadarbojas ar citām profesionālajām radošajām organizācijām un citām institūcijām Latvijā, tādām kā Latvijas Radošo savienību padome (LRSP)  un ir tās biedrs (dibināta 1988. gadā un aptver 10 radošās savienības un vairāk nekā 3000 individuālo biedru), Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera un ir tās biedrs, Latvijas Būvinženieru savienībaLatvijas Arhitektu savienība, Rīgas pilsētas arhitekta birojs, Latvijas Republikas Patentu valde, kā arī Latvijas Republikas Kultūras ministrija un Dizaina Padome.
LDS aktīvi apmainas ar informāciju Arhitektūras, Būvniecības un Dizaina profesionālo mediju alianses ietvaros, kā arī izveidojusi informatīvo sadarbību dizaina informācijas portālu DesignWanted (Milāna, Itālija).

LDS ir Pasaules Dizaina organizācijas WDO biedrs kopš 1991.gada. 

 

2018. gadā LDS mājaslapa tika uzturēta, pateicoties VKKF atbalstam.
2019. gadā LDS mājaslapa tika uzturēta, pateicoties tās redaktores un LDS biedres, dizaineres V.Ieviņas brīvprātīgajam darbam.
No 2019. gada oktobra beigām līdz 2020. gada beigām LDS mājaslapa tika uzturēta, pateicoties VKKF atbalstītam LDS mājaslapas uzturēšanas projektam.

No 2021. gada 26.februāra līdz 2021. gada 25. augustam LDS mājaslapa tiek uzturēta, pateicoties VKKF atbalstītam projektam “Latvijas Dizaineru savienības mājaslapas  www.design.lv  redaktores darbs 2021. gadā”.

No 2021. gada 24. oktobra līdz 2022. gada 23. aprīlim LDS mājaslapa tiek uzturēta, pateicoties VKKF atbalstītam projektam “Latvijas Dizaineru savienības mājaslapas  www.design.lv  redaktores darbs 2021. un 2022. gadā”. VKKF