Renāte Bāliņa

Renāte Bāļiņa

Renāte Bāliņa, dzimusi Latvijā 1977. gadā. Sertificēta arhitekte, maģistra grādu ainavu arhitektūrā
ieguvusi Latvijas Lauksaimniecības universitātē, maģistra darba tēma – "Reljefa uztvere pilsētvidē";
profesionālo izglītību – Diseldorfas TU Iekšējās arhitektūras fakultātē.
Arhitekte "Easy Building", kas projektē un attīsta projektus daudzdzīvokļu mājām "Harmony Home",
profesionāli strādājusi Vācijā, izstrādājusi arī daudzus privātpersonu interjerus un arhitektūras projektus;
vadījusi sabiedriski nozīmīgus projektus, veikusi jauno interjera dizaineru apmācību.
2021. gadā saņēmusi konkursa–foruma "Sieviete arhitektūrā, būvniecībā, dizainā" organizatoru speciālo
balvu "Sieviete arhitektūras veicinātāja".