Jānis Lejnieks (Latvija)

Dr.arch., Asoc. Prof. RISEBA, žurnāla „Latvijas Architektūra” galvenais redaktors.