Ilze Rudzīte

Ilze rudzite foto jpg

Ilze Rudzīte (1972) ir dzimusi Latvijā un kopš 2008. gada dzīvo un strādā Dānijā. 1999.gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Tekstilmākslas nodaļu, iegūstot maģistra grādu. Zināšanas tekstila dizainā un komunikācijā māksliniece ir apguvusi VIA Universitātes koledžas Tekstila dizaina nodāļā
(2012 – 2015), kā arī padziļinājusi tās dažādos maģistrantūras programmu moduļos: Inovācijas un kreatīvas izglītības dizains (Olborgas Universitāte); Dizaina metožu un domāšanas studijas (Koldingas Dizaina skola). Šogad, 2022. gadā, Ilze Rudzīte ieguva craft psihologa kvalifikāciju pie psiholoģijas zinātņu doktores Annes Kirketerpes (Anne Kirketerp).
Ilzes darbi bijuši apskatāmi izstādēs Latvijā, Dānijā, ASV, Ukrainā, Ķīnā un Vācijā. Ilze Rudzīte – ir daudzu profesionālo asociāciju biedre un nesen pievienojās IAPMA (Starptautiskā rokas papīra ražotāju un papīra mākslinieku asociācijai) un LDS (Latvijas Dizaineru savienībai).