Dizaina raksti

complete2012_222

DIZAINS≠SAPNIS

Aicina uz Baltijas Starptautiskās Akadēmijas Dizaina skolas «Vides dizaina» un «Datordizaina» programmu studentu kvalifikācijas darbu un diplomdarbu aizstāvēšanu DIZAINS≠SAPNIS 21.06.2012. no plkst. 10:00. līdz plkst. 16:45, Centrālajā korpusā, Rīgā, Lomonosova ielā 4, 212. aud. Pasākuma plakāts skatāms šeit >>> Mēs nemeklējam atbalstu, paši esam pietiekami stipri. Salīdzināsim rezultātus – tie

Tālāk

www.izglitoties.lv

Izveidots jauns portāls Izglitoties.lv  tā ir interneta vietne, kur visiem ir iespēja iepazīties ar aktuālām izglītības iespējām Latvijā, atlasīt un izvēlēties interesējošo informāciju  – par visu, cik nu tur ir ievietots. Ļoti daudz tas nav. Skat. >>> www.izglitoties.lv Tweet

Tālāk

Veco augstākās izglītības diplomu pielīdzināšanas kārtība

2012. gada 2. martā stājās spēkā Ministru Kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumi nr. 142  (skat šeit >>>) “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā grādi un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā (arī PSRS laikos) iegūtas pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā

Tālāk
stocholm_school_of_economics_logo

Rīgas Ekonomikas augstskola dizaina uzņēmumiem

Stokholmas Ekonomikas augstskola Rīgā piedāvā vairākas dizaina uzņēmumiem vērtīgas apmācības, kas palīdzēs veiksmīgi konkurēt eksporta tirgū: •    Eksporta tirgus apguve: Vācijas tirgus dizaina nozares uzņēmumiem: četru semināru kurss, no kura daļa notiek Vācijā ar viesošanos uzņēmumos. •    Eksporta akadēmija: piecu semināru kurss, kurā apgūst visas eksporta kontekstā nozīmīgas biznesa prasmes.

Tālāk

Sistēma ārpus formālās izglītības iegūto zināšanu, prasmju un kompetenču novērtēšanai

Valsts izglītības attīstības aģentūra sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju (LDDK) un Latvijas  Brīvo arodbiedrību savienību (LBAS) laika periodā no 2010.gada 1.decembra līdz  2013. gada 30. novembrim īsteno Eiropas Sociālā fonda 1.2.1.1.1. apakšaktivitātes projektu „Nozaru kvalifikācijas sistēma izveide un profesionālās izglītības efektivitātes un kvalitātes paaugstināšana”. Projekta īstenošanā piedalās Valsts izglītības

Tālāk
copy of bc_internship1

Britu padome Latvijā gaida pieteikumus uz prakses vietām

Turpinot 2009.gadā veiksmīgi uzsākto prakses programmu, Britu padome Latvijā izsludina pieteikšanos uz trijām praktikantu pozīcijām. Pieteikties konkursam uz prakses vietām ir iespējams, nosūtot aizpildītu pieteikuma anketu līdz 16. septembrim. Prakses iespēja tiek piedāvāta šādās pozīcijās – mārketinga komunikāciju un sociālo mediju asistents; projektu vadītāja asistents radošās ekonomikas, urbānās mākslas un

Tālāk

BSA Dizaina skola atkal akreditēta

BSA (Baltijas Starptautiskās Akadēmijas) Dizaina skolas direktors, BSA  Profesionālā maģistra studiju programma «Dizains» direktors, BSA 2. līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas «Datordizains» direktors un humanitāro zinātņu maģistrs mākslā, asociētais profesors Mihails Kopeikins ir atsūtījis patīkamu ziņu, ka BSA Dizaina skola ir atkal akreditēta uz 6 gadiem, un starptautiskā akreditācijas

Tālāk

250 LVL mūžizglītībai strādājošajiem

NVA piedāvā bezmaksas kursus pieaugušajiem, apmaksājot to izmaksas līdz 250 latiem Atkal ir atjaunota pieteikšanās! Nodarbinātības Valsts aģentūra (NVA) projektā “Mūžizglītības pasākumi nodarbinātām personām” piedāvā mācīties kursos pieaugušo grupām, kas visvairāk pakļautas bezdarba riskam. Projekts apmaksā kursus līdz 250 latiem. Pārējiem tiek piedāvāta iespēja kursus apmeklēt līdzmaksājot 10% no kursu vērtības.

Tālāk
ziime

2 gadus Itālijā studēt DIZAINU

Pēcdiploma 2 gadu apmācības kurss dizainā Itālijas augstskolā ar mērķi izveidot profesionāli, kas spēj ierosināt inovatīvus risinājumus un kontrolēt ražošanas tehnoloģiskos aspektus, no savas svaigas koncepcijas spēj izveidot konkurētspējīgu, jaunākajām tendencēm atbilstošu produktu un spēj sapludināt kultūras tradīcijas ar inovatīvajām tehnoloģijām, turklāt, lai tas atbilstu svarīgākajiem ekonomiskās attīstības virzieniem. Vairāk

Tālāk

Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās

Vēlos mudināt Jūs padziļināt savas zināšanas un pievienojies studijām unikālajā un Baltijas valstīs vienīgajā profesionālā maģistra studiju programmā “Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās”. Programma ir domāta jebkuras nozares ambicioziem absolventiem un profesionāļiem, kurus vieno kopīgs mērķis – vēlme radošajā industrijā veidot biznesa pievienoto vērtību caur uzņēmējdarbības, stratēģisko vadības un inovācijas instrumentiem. Programma ir piemērota arī tiem, kuri vēlas 

Tālāk