GBD 2014 Skolu konkursa iesniegto darbu galerija

ID 135 Agita Pumpure

Dienas centrs Ikšķilē

Dienas centra Ikšķilē interjera projekts ar kopējo platību 549,6 m2 izstrādāts balstoties uz rekonstrukcijas projektu.
Dienas centrs piedāvā ļoti plašu pakalpojumu klāstu. Tā kā ēka ir neliela, bet vajadzības, kas tiek īstenotas šajā centrā ir daudz, tad bieži vien viena telpa paredzēta vairākām funkcijām.
Galvenais projekta mērķis ir veidot atvērtu, dažādām sociālajām grupām pieejamu vidi, kurā gan ir viegli orientēties, gan patīkami uzturēties - vidi, kas veicina savstarpēju komunikāciju, vairo pašapziņu un dzīvesprieku.

Tālāk

ID 54 Evita Viziņa

Šūnu plātnes modulāra multifunkcionāla virtuve

Kitch - viss nepieciešamais ir savienots kompaktā veidā, un pateicoties pielietotajam ekolietderīgajam šūnu materiālam, tiek iegūti vizuāli masīvi, bet viegli, izturīgi un pievilcīga dizaina brīvstāvoši virtuves moduļi. Izlietne un plīts virsma ir paslēptas zem paceļamiem vākiem. No moduļiem iespējams kombinēt brīvstāvošas salas un pie sienas novietotas virtuves darba zonas. Šī materiāla ražošanai tiek patērēts par 60% mazāk koksnes.

Tālāk

ID 49 Liene Riekstiņa

Rīgas Imantas vidusskolas 1.-4.klašu skolēnu garderobju un garderobju vestibila interjera dizaina projekts

Kvalifikācijas darba ietvaros tika izstrādāts Rīgas Imantas vidusskolas 1.-4. klašu audzēkņu garderobju un garderobju vestibila interjera dizaina projekts. Projekts izstrādāts izmantojot lakoniskas un korektas formas. Telpas navigācijai tika atrisināta izmantojot stilizētas formas bultas uz grīdas, kuras norāda skapīšu grupu virzienu un atrašanās vietu. Sienu grafikās motivējošie teksti atspoguļoti spilgtos un pozitīvos krāsu toņos. Mēbeles garderobēs izvietotas taisnās rindās, korekti, radot kārtības un stabilitātes sajūtu telpā.

Tālāk

ID 48 Santa Pikuma

Rīgas Imantas vidusskolas 5. - 8. un 9. - 12. klašu skolēnu garderobju interjera dizaina projekts

Kvalifikācijas darba ietvaros tika izstrādāts Rīgas Imantas vidusskolas garderobju interjera dizaina projekts. Projekts veidots izmantojot lakoniskas un korektas formas, jo telpās uzturas pusaudžu vecuma jaunieši. Telpas navigācija tika izmantotas stilizētas, lakoniskas formas bultas uz grīdas, kuras norāda skapīšu grupu virzienu un konkrētu atrašanās vietu. Sienu grafikās izvietotais teksts viegli uztverams un lasāms. Mēbeles garderobēs izvietotas taisnās rindās, korekti, radot kārtības un stabilitātes sajūtu telpā.

Tālāk

ID 47 Sāra Bunkša

Rīgas Imantas vidusskolas 2.stava vestibila un sākumskolas gaiteņa interjera projekts

Kvalifikācijas darba uzdevums bija izveidot interjera projektu Rīgas Imantas vidusskolas 2stāva vestibilam un sākumskolas gaitenim.
Interjera dizaina projekts sastāv no- plāna ar mēbeļu izvietojumu un telpu eksplikāciju, plāna ar gaismas ķermeņu izvietojumu, plāna ar būvelementu piesaisti, plāna ar apdares risinājumu, no sienu notinumiem mērogā un 3D vizualizācijām, kas ataino kā izskatās izstrādātais projekts.

Tālāk

ID 43 Irēna Ivanova

Etno motīvi amatnieku centra interjera dizaina risinājumā Dinaburgas cietokšņa teritorijā

Darba pirmajā daļā apkopota informācija par Amatnieku centriem, to darbības mērķiem un funkcijām, ergonomikas un būvnormatīvu prasības, etnogrāfijas nozīme un rakstu dažādība, izpētīta arī etno motīvu aktualitāte mūsdienās. Otrajā darba daļa ir individuālā darba analīze: esošās situācijas apraksts, analogu izpēte, izstrādāta projekta koncepcija, telpu funkcionāla pielietojuma apraksts, pamatota apdares materiālu, elementu izvēle, telpu koloristika un apgaismojums, mēbeļu iekārtojuma izvēles pamatojums.

Tālāk

ID 42 Zane Kārkliņa

Viktora Vazareli mākslas motīvi Rēzeknes Augstskolas studentu dienesta viesnīcas interjera dizainā

Darba pirmajā daļā tika apkopoti atpūtas telpu iekārtošanas principi sabiedriskajā interjerā, īpašu uzmanību pievēršot mācību iestādēm. Tika izpētīti ergonomikas galvenie rādītāji atpūtas telpu iekārtošanai jauniešiem, izpētītas opārta iezīmes interjerā, kā arī apkopoti Viktora Vazareli mākslas motīvi interjera dizainā. Darba otrajā daļā veidots individuālā projekta apraksts – aprakstīta esošā situācija, izpētīti analogi, aprakstīta koncepcija un apdares materiālu izvēle, atrisināta telpu koloristika, gaismas objektu un mēbeļu izvēle.

Tālāk

ID 35 Lāsma Piruška

Ziеdu motīvi privātmājas intеrjеra dizainā

Diplomprojekta ietvaros autore risinājusi interjera dizainu dažādām privātmājas telpām - vējtverim, viesistabai, virtuvei, gaitenim, garderobei, vannas istabai, guļamistabai un kabinetam. Projekta koncepcijas pamatā ir ziedu motīvu izmantošana interjera dizainā. Autore šādu koncepcijas virzienu izvēlējusies pamatojoties uz šīs tēmas aktualitāti mūsdienās. Lai gan ziedu rakstu izmantošanu var saskatīt gandrīz visos vēsturiskajos interjera stilos, mūsdienās tie ir ieguvuši īpašu nozīmi, piemērojot laikam atbilstošus materiālus un tehniskās iespējas izpildījumos.

Tālāk

ID 32 Aleksejs Voronovs

„Googlе” filosofija biroja intеrjеra risinājumā

Darbs sastāv no tеorētiskās daļas, kurā aprakstīti biroja intеrjеri, to plānošana un iеkārtošana, to vеidi, biroja tеlpu funkcionālais piеliеtojums, tеhniskās un еrgonomiskās prasības. Otrā darba daļa ir individuālā darba analīzе: еsošās situācijas izklāsts, analogu izpētе, koncеpcija, apdarеs matеriālu izvēlе, tеlpu koloristika un apgaismojums, mēbеļu iеkārtojuma izvēlеs pamatojums. Darbā izpētītas ,,Google” biroja intеrjеra iеkārtošana. Īpaša uzmanība piеvērsta ,,Google” biroju iеkārtošanas pamatprincipiеm intеrjеrā.

Tālāk

ID 30 Velga Viļuma

Rēzeknes Augstskolas studentu dienesta viesnīcas atpūtas telpu interjera dizains retro stilā

Darba pirmajā daļā apkopoti studentu dienesta viesnīcas iekārtošanas principi, galvenie ergonomikas rādītāji, izpētīta retro stila vēsturiskā attīstība un mūsdienu interjera tendences, pētīts Marimekko zīmols un tā audumu apdruku dizains. Otra daļa ir projekta apraksts: esošā situācija, analogu izpēte, koncepcija, apdares materiālu izvēle, telpu koloristika, apgaismojums un mēbeļu iekārtojuma izvēles pamatojums. Projekta vizualizāciju un rasējumu izstrādei tika izmantotas programmas: 3ds MAX, CorelDRAW, AutoCAD.

Tālāk

ID 29 Kristiāna Līdaka

Arhitektūras fotogrāfiju izmantošana "Student house" interjera dizaina risinājumā

Visai ēkai ir izvēlēta modernā melnbaltā krāsu palete kombinācijā ar oranžo toni, arī visas izmantotās IKEA mēbeles ir piemeklētas šādos toņos. Lai paplašinātu telpas, tika izmantotas lielformāta arhitektūras fotogrāfijas, kas apvienotas ar grafiku. Fotogrāfijas ir autores darbs, tajās ir attēloti fragmenti no ēku kompleksa, kurā atrodas šī ēka, tādējādi sasaistot šo interjeru ar eksterjeru un visu ēku kompleksu. Mērķis bija nezaudēt ēkas vēsturisko nozīmi, kas ļoti labi tika panākts fotogrāfijās apvienojot klasicisma arhitektūras monumentalitāti ar grafiku un dažādu leņķu izmantošanu.

Tālāk

ID 25 Irina Drozdova

Latgales lauku sētas motīvi mākslas salona-kroga „Mõls” sabiedriskās ēdināšanas telpu interjera dizaina projektā.

Projektējamas telpas atrodas Rēzeknē, Latgales ielā 22/24, mākslas salona-kroga "Mõls" otrajā stāvā. Interjera projekta iedvesmas avots - Latgales lauku sēta. Apvienojot lauku sētas elementus un modernu izpildījumu, tika radīts gaišs, vienkāršs un mājīgs ēdināšanas telpu interjers, ko papildinās izcils Latgales tradicionāls ēdiens.
Katras telpas interjers atspoguļo daļu no lauku sētas iekārtojuma. Lielās zāles interjerā var saskatīt lauku sētas pagalma arhitektoniskos elementus, mazajā zālē - dzīvojamās mājas istabu, bet garderobē - saimnieciskās ēkas iekārtojumu.

Tālāk

ID 24 Anete Karaseva

Apavu un somu veikals

Valmieras Mākslas vidusskolas interjera dizaina specialitātes 3. kursa audzēknes mācību uzdevums. (skolotājs: Edgars Bogdāns) Apavu un somu veikala interjera projekts. Telpas uzdevuma atspoguļojums, telpas izjūta - atmosfēra, meklējot līdzsvaru starp sieviešu un vīriešu precēm . Izmantojot stilizāciju kā metodi mūsdienu interjerā, tiek piedāvāts modulis, kas veido piesienas plauktu ansambli, pasvītrojot preces svarīgumu cilvēka ikdienā.

Tālāk