LDS BD 2017 Augstskolu konkursa darbu galerija

SD 589 Ilze Kukule

Vizuālā komunikācija Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas korporatīvās identitātes pozicionēšanā

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas vizuālās komunikācijas grafiskais dizains ir izstrādāts atbilstoši izvirzītajām prasībām un aktuālākajām tendencēm grafiskajā dizainā, ievērojot pasūtītāja un lietotāju vajadzības. Tika izstrādāts un realizēts grafiskais noformējums – Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas reklāmas stendam izstādei "Skola" Kīpsalā, RTA web lapām un RTA reklāmas brošūrai un citiem reklāmas materiāliem.

Izmērs/Platība:

90x140

Fotogrāfs:

Ilze Kukule

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Ilze Kukule
Autora e-pasts: ilze_kukule@inbox.lv
Autora uzņēmums: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Skolotājs (skolu konkursam):

Mg.design, Mg.art., Mg.paed. vieslektore Nataļja Losāne

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija