LDS BD 2017 Augstskolu konkursa darbu galerija

LD 545 Daina Dzerkale

Dekoratīvi funkcionāls objekts - plaukts

Diplomprojekta ietvaros tika izstrādāts, balstoties uz Skandināvu stila elementiem, dekoratīvi funkcionāls objekts - plaukts.

Izmērs/Platība:

278x700 mm

Fotogrāfs:

Daina Dzerkale

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Daina Dzerkale
Autora e-pasts: daina.dzerkale@gmail.com
Autora uzņēmums: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Skolotājs (skolu konkursam):

Mg.paed., Mg.art., Mg.design lektore Diāna Apele

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Anna Dzerkale