LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

LDS BD 2016 Augstskolu konkursa darbu galerija

VD 533 Sanda Kaša

Multifunkcionāla Balvu Mākslas skolas ārtelpa

Projekta koncepcija ir izstrādāt izglītības iestādei piemērotu, multifunkcionālu ārtelpas labiekārtošanas projekta ieceri, izmantojot mūsdienīgus, videi draudzīgus materiālus un ergonomiskus risinājumus. Teritorijā harmoniski izvietota reprezentatīvā, atpūtas, mācību un sporta zona, kas plūstoši pāriet no vienas otrā. Savukārt transporta un saimniecības zonas ir nodalītas, paaugstinot teritorijas pievilcīgumu un drošību. Izmantojot dažāda veida materiālus radīti dizainiski interesanti, pievilcīgi, daudzfunkcionāli risinājumi infrastruktūras elementiem. Pārplānojot teritoriju, radīta jauna tipa ārtelpa Balvu pilsētā, kurā iespējams ne tikai mācīties, bet arī organizēt dažāda veida aktivitātes un pasākumus - radošās darbnīcas, plenērus, sacensības, izstādes, āra kino.

Izmērs/Platība:

3468m2

Fotogrāfs:

Sanda Kaša

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Sanda Kaša
Autora e-pasts: sanda.kasa@gmail.com
Autora uzņēmums: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Autora mājaslapa: http://www.ru.lv/

Skolotājs (skolu konkursam):

Arita Trimalniece

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Sanda Kaša