LDS BD 2016 Augstskolu konkursa darbu galerija

SD 478 Kārlis Kārkliņš

Enciklopēdija jauniešiem "Zooplanktoni"

Enciklopēdija jauniešiem „Zooplanktoni” ir bakalaura darbs LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā "Māksla", grafikas dizaina specialitātē.
Autors izstrādājis zinātniskas enciklopēdijas prototipu jauniešu auditorijai, par apskatāmo tēmu izvēloties zooplanktonu.
Zooplanktona iemītnieku ilustrācijas veidotas, izmantojot 3D grafikas metodi, kas sniedz jaunas iespējas enciklopēdiska rakstura izdevumu ilustrēšanā.
Darbs veidots sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu.

Tālāk

SD 476 Sarma Liepiņa

Grāmatas "Nāve pienāk tuvāk" dizains

Grāmata "Nāve pienāk tuvāk" ir bakalaura darbs LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā "Māksla", grafikas dizaina specialitātē.
Autore veidojusi grāmatas dizainu literāru darbu krājumam par nāves tematiku, darbojoties kā sastādītāja, maketētāja un ilustrētāja.
Grāmatas ilustrācijas veidotas unikālā autortehnikā, izmantojot lāzergriešanas iekārtu un apvienojot vienā lappusē vairākus papīra slāņus.
Tiek panākts rezultāts, kas paplašina tradicionālo priekšstatu par grāmatu ilustrēšanu, sniedzot lasītājam nebijušas vizuāli telpiskas izjūtas.

Tālāk

SD 446 Irēna Ivanova

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas konferences „Māksla un mūzika kultūras diskursā” vizuālā identitāte.

Konferences vizuālās identitātes dizains tika izstrādāts, iedvesmojoties no etno tematikas, latviešu tradīcijām, pasākumiem un bagātā kultūras mantojuma (tautas tērpu krāsām). Logotipa attēls veidots kā saules zīme, arī kā mandalas ģeometriskais modelis, kura pamatelements ir zīmuļa stilizācija, jo zīmulis ir universāls radošo izpausmju instruments. Iepriekš esošā konferences logo rebrendinga procesā jaunveidotajam logo ir saglabāta apļa forma un krāsas.
Latvijā šāda veida konferencēm nav daudz analogu, kā arī citās valstīs to virzieni dalās un nav apvienoti. Līdz ar to, RTA Starptautiskā mēroga konferencei ir nozīmīga loma, tā sniedz lielu ieguldījumu mākslas un dizaina pētniecībā, kā arī mūzikas un kultūras jomu saglabāšanā un attīstībā.

Tālāk