LDS BD 2016 Augstskolu konkursa darbu galerija

VD 534 Sanda Kaša

Velonovietne WM

Velonovietnēm izveidots atraktīvs, unikāls, multifunkcionāls dizains. Tās veidotas no krāsota metāla baltā krāsā, ribveida iekšējie sāni krāsoti violetā tonī. Katru nākošo ribveida elementu pagriežot pa 2o panākts interesants vizuālais efekts - izskatās, ka velonovietne viļņojas. Velostatīvs var tikt izmantots ne tikai kā velonovietne, bet arī kā soliņš. Velonovietnei ir dažādi augstumi, kas sniedz iespēju novietot arī mazākus velosipēdus.

Tālāk

VD 533 Sanda Kaša

Multifunkcionāla Balvu Mākslas skolas ārtelpa

Projekta koncepcija ir izstrādāt izglītības iestādei piemērotu, multifunkcionālu ārtelpas labiekārtošanas projekta ieceri, izmantojot mūsdienīgus, videi draudzīgus materiālus un ergonomiskus risinājumus. Teritorijā harmoniski izvietota reprezentatīvā, atpūtas, mācību un sporta zona, kas plūstoši pāriet no vienas otrā. Savukārt transporta un saimniecības zonas ir nodalītas, paaugstinot teritorijas pievilcīgumu un drošību. Izmantojot dažāda veida materiālus radīti dizainiski interesanti, pievilcīgi, daudzfunkcionāli risinājumi infrastruktūras elementiem. Pārplānojot teritoriju, radīta jauna tipa ārtelpa Balvu pilsētā, kurā iespējams ne tikai mācīties, bet arī organizēt dažāda veida aktivitātes un pasākumus - radošās darbnīcas, plenērus, sacensības, izstādes, āra kino.

Tālāk