LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

DP 796 Elizabete Dundure

Džeza kultūras izpausmes telpiskajā vidē

Diplomdarbā “Džeza kultūras izpausmes telpiskajā vidē”, analizējot pieejamo literatūru, tiek pētīts jēdziens džezs, tam raksturīgās iezīmes, vēsture un džeza mūzikas telpa. Empīriskajā daļā tiek pētīti džeza telpu interjeri Ņujorkā, Jaunorleānā, Čikāgā, Johanesburgā, Parīzē, Madridē, Kopenhāgenā un Rīgā, kā arī tiek intervēts bijušā kabarē/bāra ‘Artelis Gandrīz teātris’ īpašnieks. Radošajā daļā tiek izstrādāts interjera dizaina projekts džeza kafejnīcai

Izmērs/Platība:

Diploma thesis is “The Manifestation of Jazz Culture in spatial environment” it explores the origin of the term jazz, its characteristics, history and spatial environment where was played jazz music. The empirical part of this work the author analyzed pub

Fotogrāfs:

-

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Elizabete Dundure
Autora e-pasts: elizabethdundure@inbox.lv
Autora uzņēmums: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte
Autora mājaslapa: https://www.ppmf.lu.lv/

Skolotājs (skolu konkursam):

Mag.Art. Andra Irbīte

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte