LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

DP 792 Rudīte Stiebre, Latvijas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programmas "Māksla" diplomande

Stiebre R. Apģērbu uzņēmumu grafiskās identitātes vizuāli stilistiskie aspekti

Darba teorētiskajā daļā tiek apkopotas dažādu autoru atziņas un viedokļi par vizuālās identitātes jēdzienu, tās elementiem, to uzbūvi un nozīmi. Tiek noskaidrots modes dizainera jēdziens un apskatīta vispārēja un ietekmīgu modes dizaineru darbības vēsture. Pētnieciskajā daļā tiek apkopoti un analizēti dažādi modes zīmolu logo dizaina paraugi no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, lai atbildētu uz izvirzīto jautājumu – kas ir kopīgs un atšķirīgs apģērbu uzņēmumu grafiskās identitātes vizuāli stilistiskajos aspektos? Balstoties uz teorētiskajā un pētnieciskajā daļa iegūto informāciju, radošajā daļa tiek izstrādāts un aprakstīts dizaina projekts, vizuālā identitāte sieviešu apģērbu zīmolam.

Izmērs/Platība:

-

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Rudīte Stiebre, Latvijas Universitāte, profesionālā bakalaura studiju programmas "Māksla" diplomande
Autora e-pasts: ruditestiebre@gmail.com
Autora uzņēmums: Latvijas Universitāte, Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultāte

Skolotājs (skolu konkursam):

Austra Celmiņa-Ķeirāne, Aivars Plotka

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: -