LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

LD 783 Evita Bērziņa

Moduļveida plauktu sistēma apavu uzglabāšanai

Izstrādātā produkta mērķis ir padarīt apavu uzglabāšanu efektīvāku nelielās dzīvojamās platībās, pielāgojot to dažādu sezonu un tipu apaviem. Regulējama augstuma plaukti veidoti ar reljefu un paceltām maliņām, lai netīrumi nenonāktu uz zemāk novietotajiem apaviem un tajā pašā laikā nodrošinot gaisa piekļuvi apavu zolēm. Plauktu sistēmas modularitāte nodrošina iespēju paplašināt apavu uzglabāšanas sistēmu pēc lietotāja vajadzībām. Produkta galvenā mērķauditorija ir vērsta uz pilsētas iedzīvotāju, kurš dzīvo mājoklī ar nelielu ieejas zonas platību.

Izmērs/Platība:

300 x 600

Fotogrāfs:

Evita Bērziņa

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Evita Bērziņa
Autora e-pasts: evitaber@gmail.com
Autora uzņēmums: Evita Bērziņa

Skolotājs (skolu konkursam):

Mg. sc. ing., asist. B. Lukaševiča

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Evita Bērziņa