LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

DP 745 Inese Dundure

Mākslas vērtību pieejamība muzejos cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Pētījuma mērķis ir apzināt un izpētīt grafiskā dizaina iespējas integrētai pieejai muzejos esošo mākslas vērtību reproducēšanā, lai nodrošinātu to pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem, un izstrādāt grafisko dizainu mākslas darbu albumam ar taktilu attēlu pielikumu, kas ļaus iepazīt mākslas vērtības arī cilvēkiem ar redzes problēmām. Pētījuma pamatdaļā autore izvērtē grafiskā dizaina un taktilās grafikas iespējas mākslas vērtību pieejamības nodrošināšanā, sniedz cilvēku ar redzes traucējumiem vajadzību analīzi un apskata uztveres problēmas, apraksta integrēta mākslas darbu kataloga ar pielikumu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem izveidi.

Izmērs/Platība:

99 lappuses bez pielikumiem.

Fotogrāfs:

Aleksandrs Bondarenko

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Inese Dundure
Autora e-pasts: inese-d@inbox.lv
Autora uzņēmums: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Skolotājs (skolu konkursam):

Diāna Apele

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Latgales Kultūrvēstures muzejs