LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

DP 728 Silvija Mežinska

Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu ikdienas formas tērpa dizaina risinājums

Pētījumā par formas tērpu attīstību, IeM sistēmas iestāžu esošā ikdienas formas tērpa pilnveides nepieciešamību, izstrādāt mūsdienīgu ikdienas formas tērpa dizaina risinājumu. Uzdevumi: analizēt literatūru, informācijas avotus, normatīvos dokumentus, veikt esošās situācijas izvērtējumu, lietotāja vajadzību apzināšanu; analogu analīzi, izstrādāt mūsdienu prasībām atbilstošu ikdienas formas tērpa sastāvdaļu dizainu, novērtējuma anketu, tehnisko dokumentāciju, izgatavot dizainparaugus, izvērtēt rezultātus. Metodes: ar nozari saistītās literatūras izpēte un analīze; fokusgrupas diskusija; ekspertu intervija, izvirzāmo lietotāja prasību noteikšanai; analogu (gadījumu) kriteriālā analīze; darbības pētījums. Mūsdienīgums, funkcionalitāte, vizuālās izteiksmības ir akcenti ikdienas formas tērpā.

Izmērs/Platība:

-

Fotogrāfs:

Māris Justs

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Silvija Mežinska
Autora e-pasts: silvija.mezinska@rta.lv
Autora uzņēmums: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija
Autora mājaslapa: http://rta@rta.lv

Skolotājs (skolu konkursam):

Asoc.prof. Dr.paed., Mg.art. Aina Strode

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Iekšlietu ministrijas Nodrošinājuma valsts aģentūra