LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

DP 727 Sigita Muratova

Mēbeļu nozares attīstība Latvijā pēc neatkarības atjaunošanas

Darba mērķis: Izsekot, kā notika pāreja no padomju laika mēbeļu lielrūpniecības uz mēbeļu ražošanu brīvās Latvijas apstākļos, praktiski izskatot notikumus pagājušā gadsimta ’90. gados, izsekojot izdzīvojušo uzņēmumu liktenim. Izstrādāts sadarbībā ar asociāciju “Latvijas Mēbeles”, kas norāda uz pozitīvām sadarbības iespējām starp nozari un augstākās izglītības iestādēm, iespēja praktiski pielietot pētniecisko darbu nākotnē plānotā izstādē.
Rezultāts: iegūts pārskats par situāciju nozarē, veidoti secinājumi par politiskās darbības ietekmi uz tautsaimniecību, apskatīts, kā sadalījās lielvaras uzņēmumi, kuri bija, kuri tika privatizēti vai denacionalizēti, kuri bankrotēja. Dots ieskats kā tika dibināti jauni uzņēmumi. Apskatītas eksporta tendences, asociāciju izveide un to ietekme uz nozari.

Izmērs/Platība:

103 lpp; 9 nodaļas; 57 attēli; 185 bibliogrāfiskie avoti

Fotogrāfs:

-

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Sigita Muratova
Autora e-pasts: muratova.sigita@gmail.com
Autora uzņēmums: Privātpersona

Skolotājs (skolu konkursam):

Andra Ulme, Juris Emsiņš

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Sigita Muratova