LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

DP 689 Ilze Mežinska

Latvijas Kultūras kanona interpretācija mūsdienu Latgales lauku mājas interjerā

Projekts “Latvijas Kultūras kanona interpretācija mūsdienu Latgales lauku mājas interjerā” pamato modernā un senā simbiozes pieaugošu tendenci, izpausmi dizainā, mērķis: izstrādāt ergonomisku, mūsdienīgu lauku mājas “Vietuļnieki” interjera dizainu, veicot pētījumu par kultūras kanona vērtībām, uzdevumi: literatūras izpēte, objekta apsekošana, analogu izvērtējums, projekta teorētiskā, vizuālā izstrāde, rasējumu veikšana, materiālu, mēbeļu izvēle, specifikāciju sastādīšana, izmaksu aprēķini, metodes: literatūras, normatīvo dokumentu, avotu, analīze; situācijas, analogu, lietotāju vajadzību apzināšana, izpēte. Kultūras kanons ir spēcīgs instruments latviskā mantojuma popularizēšanā mūsdienās; tā vērtību – podniecības, tautastērpa, gadskārtu godu izpausmē, nozīmīgs Latgales kultūras mantojums.

Izmērs/Platība:

238.7 m²

Fotogrāfs:

Ilze Mežinska

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Ilze Mežinska
Autora e-pasts: ilzemezinska1@gmail.com
Autora uzņēmums: Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Skolotājs (skolu konkursam):

Lektore Mg.design, Mg.art, Mg.paed. Diāna Apele

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Žanis Bodžs