LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

SD 731 Juta Garecka

Haiku krājuma dizains

Tradicionālās japāņu dzejas formas - haiku grāmatas dizains. Autore veidojusi ilustrācijas tušas pludinājuma tehnikā, eksperimentējot ar daudzām papīra šķirnēm, līdz sasniegts īpašs vizuāls rezultāts, kas vērtējams kā autortehnika. Iesējumam izvēlēta tradicionālās japāņu grāmatu iesiešanas tradīcijas un mūsdienu tehnisko paņēmienu sintēze.

Tālāk

SD 725 Kristīna Tribrate

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” diplomprojektu kataloga dizains

Darba mērķis – izstrādāt mūsdienu tipografikas tendencēm atbilstošu RTA profesionālā bakalaura studiju programmas „Interjera dizains” diplomprojektu katalogu. Diplomprojektu katalogs sniedz priekšstatu par studiju programmas sasniegtajiem studiju rezultātiem. Tajā apkopoti no 2012. līdz 2017. gadam izstrādātie labākie 30 dizaina projekti interjera jomā, vairāki no tiem ir ieguvuši LDS Gada balvas dizainā. Kā galvenais virziens kataloga dizaina izstrādei tika izvēlēts minimālisms koloristikas un garnitūras veida izvēlē, ģeometriskas formas, eko materiāli. Minimālisma un ģeometrijas tandēms nodrošina neitrālu, bet tajā paša laikā – estētisku un gaumīgu dizainu. Darba skices un pats projekts tika izstrādāts izmantojot Adobe Illustrator, Adobe Photoshop un Abobe Lightroom datorprogrammas.

Tālāk

SD 698 Santa Miezīte

Vizuālās komunikācijas grafiskais dizains Viļakas novada muzeja ekspozīcijā

Projektā tika izstrādāts Viļakas novada muzeja izstādes par novada skolu vēsturi ekspozīcijas dizains un muzeja vizuālā identitāte - logotips. Izstāžu telpas iekārtojumam izvēlēts ergonomisks, kvalitatīvs aprīkojums - vitrīnas, baneri, podesti un manekeni. Baneru grafiskais dizains, vitrīnās un uz podestiem izvietotie lietiskie pierādījumi, balstoties uz muzeja materiālu izpēti, attēlo četru vēsturisko posmu liecības skolu pastāvēšanā. Muzeja logotipa izstrāde nodrošinās muzeja atpazīstamību, un tas tiks izmantots informatīvajos materiālos un pasākumos.

Tālāk

SD 664 Laura Greize

Dzejas grāmatas "Nolādētā" grafiskais dizains

Grāmatas vizuālais tēls apvieno autores kā dzejnieces, fotogrāfes un grafiskās dizaineres izpausmes sinerģiju. Dzejas grāmatas dizaina pamatā ir vizuāla dzejas ekspresijas atainošana ar dažādu noskaņu fotogrāfiju palīdzību. Dzejas grāmatas dizains kāpj pāri ierastajām likumsakarībām - grāmatas pamatteksts ir balts uz melna. Dizains simbolizē atteikšanos no ierastajām normām un uzskatiem. Grāmatas dizainu un dzejas saturu vieno un kopīgu noskaņu raksturo atslēgas vārdi: tumsa, sāpes, mēness, rētas, spārni, nakts, neprāts, spēle, lāsts u.c. Izvēlētie atslēgas vārdi rada mistikas un dēmoniska rakstura sižetu, kas atspoguļo emocionālu depresijas stāvokli, spēli starp tumšo un gaišo, un tajā pašā laikā, signalizē par sievišķīgi-maģisko spēku.

Tālāk