LDS Balva 2018 augstskolu darbu galerija

Apele

Diāna Apele

Dizaina pētniece, māksliniece un dizainere, Mg. paed., Mg.art., Mg.design, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Tweet

Tālāk
Andra

Andra Irbīte

Dizaina domāšanas eksperte, dizaina pētniece un praktiķe, Mag. art, doktora grāda  kandidāte, Latvijas Universitāte. Tweet

Tālāk
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Aina Strode

Dizaina pētniece, pētniecības metožu eksperte, Dr.paed., Mg.sc.ing., Mg.art., Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija. Tweet

Tālāk
Aija

Aija Grāvīte

Pētniece, dizaina domāšanas eksperte, doktora grāda kandidāte, Latvijas Universitāte. Tweet

Tālāk