GBD 2015 Atbalst Duravit

 

GBD 2015 Atbalst Axor

 

GBD 2015 Atbalst AkzoNobel

 

GBD 2015 Sadolin

 

GBD 2015 Partn LTRK

 

GBD 2015 Atbalst Tallink

 

GBD 2015 Atbalst JVK

 

GBD 2015 Atbalst Parnass

 

GBD 2015 Atbalst LiveRiga

 

GBD 2015 Atbalst Erenpreiss

 

logo_rito

 

Basic CMYK

 

Forbo_200Pix

GBD 2015 Iesniegto darbu galerija

VD 410 Valdis Celms - saturiskā koncepcija, teksti un zīmes, Jurģis Krāsons - saturiskā koncepcija, vizuālā telpiskā koncepcija un iekārtojums, Toms Skābardis - saturiskā koncepcija, audiovizuālā koncepcija, Linda Rubena - tautas lietišķās mākslas eksperte

Izstāde "Latviskās dvēseles raksti"

Izstādes statiskā struktūra veidota pēc latviešu tradicionālās laiktelpas uztveres modeļa principa, centrā liekot sakrālo asi – 3D ugunskura objektu un senā teicēja izdziedāto vēstījumu. Gan telpiski, gan audiovizuāli ap šo izstādes asi kārtojas latviskās izpratnes laika, telpas un patības skaidrojums. Telpas risinājums - režģis – simbolisks latviskās pasaules uztveres modelis, uzsver satura un telpiskā izkārtojuma vienotību, tērpu grupu un objektu izvietojuma ritmu. Izstāde eksponēta Minhenē, Luksemburgā un Rīgā.

Izmērs/Platība:

200 m2

Fotogrāfs:

Reinis Oliņš

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Valdis Celms - saturiskā koncepcija, teksti un zīmes, Jurģis Krāsons - saturiskā koncepcija, vizuālā telpiskā koncepcija un iekārtojums, Toms Skābardis - saturiskā koncepcija, audiovizuālā koncepcija, Linda Rubena - tautas lietišķās mākslas eksperte
Autora e-pasts: toms@brothers.lv
Autora uzņēmums: SIA "St.Brothers Brand Agency"
Autora mājaslapa: http://www.brothers.lv

Pasūtītājs:

Pasūtītāja vārds: Latvijas Nacionālais kultūras centrs, Latvijas Prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts