GBD 2015 Iesniegto darbu galerija

GD 230 Diāna Potapova

Viedzīmes

Jaunradīta Lielvārdes josta, kuras rakstu veido QR kodi (Quick Response code) un no to elementiem atvasināti raksta motīvi. No tradiconālās jostas tā atšķiras ar tās rakstos iekodētās informācijas vieglo nolasāmību, izmantojot mobilās lietotnes. Mērķis ir redizainēt Lielvārdes jostu kā informācijas nesēju un padarīt to lietojamu jaunā līmenī. Konkrētā josta savā rakstā nes informāciju par Lielvārdes pilsētu, par sešu nozīmīgu vietzīmju stāstiem. Katrs jostā ietvertais QR kods, to skenējot, aizved pie viena stāsta un tā ilustrācijas interneta vietnē.

Tālāk