GBD 2015 Iesniegto darbu galerija

VD 353 SIA „Westhaus” , SIA „Baltex group”, SIA "Samrode"

Fasāžu krāsojuma dizains un ielu stūra tonālā risinājuma koncepts, ko veido daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku grupa Brīvības ielā 32/34, Lielajā prospektā 23, 25 un 27, Ventspilī

Lielā prospekta un Brīvības ielas krustojums Ventspilī ir nozīmīgs satiksmes mezgls ceļā uz pilsētas centru. Realizējot tipveida daudzdzīvokļu ēku siltināšanu, ielu stūra apbūvei ir radīts vienojošs tonālais risinājums, kas piešķir individuālu raksturu tipveida daudzdzīvokļu ēkām. Tonālie un dekoratīvi-ornamentālie risinājumi veidoti, paredzot niansētas koloristiskas un kompozicionālas pārejas, vienlaicīgi individualizējot katru ēku un panākot harmonisku ielu stūra apbūves un tam sekojošo ielas malā izvietoto ēku risinājumu.

Tālāk

VD 350 SIA „Westhaus” ; SIA „Smart Energy”, Dace – Māra Kokina , Ainars Markvarts

Fasāžu krāsojuma dizains daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku grupai Lielajā prospektā 38, 40, 42 un 44, Ventspilī

Četru daudzdzīvokļu ēku fasāžu krāsojuma dizains apvieno ēkas ar lineāriem ornamentiem un tonālo salikumu, kas plūstoši mainās no ēkas uz ēku. Realizētais ēku grupas fasāžu dizains rada koloristiski niansētu un individuālu iekšpagalma veidolu, kā arī akcentē gala fasādes pie piebraucamā ceļa.

Tālāk

VD 198 Dace Baidekalne

Dekorātīvs fasādes gleznojums

Pirmsskolas Izglītības iestāde Purvciema ielā 32, Rīgā. Zīmējuma „Putniņi” koncepcija - Purvciema zaļās teritorijas košie akcenti, ideja par bērniem kā putniņiem, kas aug mātes paspārnē un pieaugot aizlido plašajā pasaulē. Putnu būri ir simboliskas atmiņu krātuves par saulaino, burvīgi pavadīto laiku bērnu dārzā. Objektu raksturo izvēlētā košo toņu gamma un grafisks līniju tīkls. Ēkai piegulošā teritorija ir „zaļa” – daudz koku. Fasādes zīmējuma motīvs un košie krāsu kontrasti harmonizē ar apkārtējo vidi. Izpildījums: akmens vate, dekoratīvais apmetums - 2,0 mm, Baumit krāsas, metinātā šuve.

Tālāk

VD 197 Dace Baidekalne

Dekorātīvs fasādes gleznojums

Pirmsskolas Izglītības iestādes ēka atrodas Lidoņu ielā 8. Autordarba Namiņš koncepcija „ietērpj” fasādes 1.stāva logu daļas, cokolu, radot 3dimensijas. Veiksmīga grafiskā risinājuma sasaiste ar arhitektoniskajām detaļām – īstās durvis kļūst par namiņa durvīm, ēkas logs par namiņa logu. Fasāde iegūst bērnam saprotamu mērogu, kļūst par rotaļu elementu, krāsas ienes vidē pasaku tēlu klātbūtni. Grafiski rasts risinājums namiņu izvietojuma attiecībai pret neritmisko logu izvietojumu. Intensīvu toņu saspēle. Izpildījums:akmens vate, dekoratīvais apmetums-2,0 mm, kvarca gruntējums, Baumit krāsas.

Tālāk

VD 196 Dace Baidekalne

Dekorātīvs fasādes gleznojums

Pirmsskolas Izglītības iestādes ēka atrodas Tomsona ielā 18, Autordarba „Pilsēta” koncepcija ir Rīgas pilsētas atpazīstamāko objektu attēlošana, stilizējot, izceļot raksturojošākos būvju elementus. Grafiski piesātināts zīmējums-pasteļtoņu gamma, lai veidotu ēkas harmoniju ar apkārtējo vidi. Izpildījumsakmens vate, dekoratīvais apmetums-2,0 mm, kvarca gruntējums, „Baumit” krāsas. Izaicinājums projekta realizācijā ir zīmējuma, galvenokārt diagonālo līniju, „pārnešana” no rasējuma uz fasādi tā, lai tas rada iespēju no dažādiem skatupunktiem ieraudzīt atpazīstamās ēkas 3 dimensijās.

Tālāk