GBD 2014 iesniegto darbu galerija

FD 106 Loreta Broka

"Pāreja"

Kvalifikācijas darbs veidots no piecām melnbaltām fotogrāfijām, kas fotografētas izmantojot digitālo foto tehniku. Darbi veidoti inscenētās fotogrāfijas žanrā, sižetu uzbūvējot uz dažādām pārejām. Kā iedvesmas avots kalpo Iana Makmilana (Iain Macmillan) 1969. gada fotogrāfija „The Abbey Road”. Fotogrāfijas veidotas kā tematisku darbu sērija, kuras iespējams izmantot reklāmai. Fotoattēls ar vannu izmantots vannas "Nordica" reklāmai (ražotājs "Vispool").

Tālāk

FD 93 Lolita Kalniņa

Vides spoguļi

„Vides spoguļi” ir konceptuāla, sociāli ievirzīta attēlu kolekcija, kas portretē sabiedrību kā statisku un reizē mainīgu organismu noteiktā laiktelpas atspulgā. Idejas pamatā ir renesanses laikmeta domāšana, kuras centrā ir cilvēks kā galvenā pasaules mērvienība un atskaites punkts. Sabiedrības rīcības sekas novērojamas tās atspulgā, apkārtējās vides portretos, kas iezīmē noteiktus cilvēka vaibstus. Spogulis neveido attēlojumā kopiju, bet gan atbildes reakciju deformētā veidolā. Tas ko atspulgs piedāvā ir dialogu cilvēkam pašam ar sevi, dialogu ar savu atspulgu.

Tālāk