GBD 2014 iesniegto darbu galerija

GD 9 Grafiskais dizains– Artis Tauriņš, Inga Karlštrēma, Oskars Redbergs

Grāmata „Mūsdienu kultūras stāvokļi / Conditions for Contemporary culture. Riga”

20 IZCILU ZIEMEĻEIROPAS AUTORU ESEJAS RĪGAI VELTĪTĀ GRĀMATĀ. Rīgai kā Eiropas kultūras galvaspilsētai 2014 veltīts analītisks pilsētas kultūras ceļvedis. Izdevumā ir pētīti tie apstākļi, kādos attīstās latviešu mūsdienu kultūra un kādos veidojas pilsoniskā sabiedrība Latvijā. Grafiskais dizains– Artis Tauriņš, Inga Karlštrēma, Oskars Redbergs, tipogrāfija – „Livonia Print”, izdevējs – Megaphone Publishers, redaktori - Oskars Redbergs, Inga Karlštrēma.

Tālāk