augstskolu konkurss Dizaina arēna 2019 galerija

VD 808 Zaiga Protizāne

“Google” filozofija informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SIA “Midis” biroja interjera dizainā

Projektējamais objekts SIA ’’Midis’’ atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98. Projekta koncepcijas pamatā ir “Google” filozofija. Kā viens no “Google” interjera dizaina principiem ir integrēt konkrētās biroja pilsētas, valsts atpazīstamākās vietas, radītās mēbeles, gleznas u.c. elementus biroja telpās, tādējādi izveidojot neatkārtojamu dizaina koncepciju. Šī iemesla dēļ telpās izmantotas Latvijā ražotas mūsdienīgas mēbeles, bet telpas koptēlu papildina Latvijas dizaineru ražotās lampas un dekoratīvie elementi. Projekts izstrādāts sekojošām telpām: foajē zonai, konferenču telpai, atpūtas telpai, tehnisko darbinieku telpai, praktikantu/sapulču telpai, spēļu studijai “Soaphog”, gaiteņiem un sanitārajam mezglam. Kopējā platība 266,2 m2.

Tālāk

VD 804 Santa Cabuļeva

Skandināvu dizaina pamatprincipi SIA «Midis» biroja interjera dizainā

Diplomprojekta ietvaros tika projektētas telpas informācijas tehnoloģiju uzņēmumam SIA “MIDIS”, kas piedāvā programmatūras pakalpojumus Latvijā un Eiropā biznesa un valsts sektoram. Objekts atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98, viesnīcas “Latgale” ēkā, pilsētas centrā. Projektējamo telpu platība kopā aizņem 246,43 m2. Projektējamās telpas ir biroja vadītāju, attīstības un risinājumu nodaļas kabineti, IT darbinieku telpa un sanitārais mezgls. Biroja interjera dizaina koncepcija tika izstrādāta, pamatojoties uz skandināvu dizaina pamatprincipiem. Projekta izstrādē īpaša uzmanība tika pievērsta telpu funkcionālajam risinājumam, kā arī modernu un funkcionālu mēbeļu, iekārtu, apgaismojuma un materiālu izvēlei.

Tālāk