augstskolu konkurss Dizaina arēna 2019 galerija

DP 928 Paula Baiba Rumpe

BĒRNU DZEJOĻU GRĀMATAS DIZAINA STILISTIKA

Bakalaura darba mērķis ir radīt jaunu grafiskā dizaina stilistiku Raiņa 1965.gada dzejoļu krājuma izdevumam “Puķu lodziņš”. Teorētiskās un empīriskās daļas uzdevumi ir izpētīt un izanalizēt dzejas, bērnu grāmatu rašanās un ilustrāciju attīstības vēsturi, kā arī analizēt Latvijas bērnu dzejoļu grāmatu dizainu, izanalizēt visus dzejoļa krājuma “Puķu lodziņš” izdevumus un intervēt latviešu bērnu grāmatu ilustratorus. Radošajā daļā tika izveidota “Puķu lodziņš” grāmata ar jaunām ilustrācijām un dizainu.

Tālāk

DP 927 Kristiāna Pandere

BĒRNU GRĀMATU DIZAINA VIZUĀLI STILISTISKIE ASPEKTI

Bakalaura darba teorētiskās un empīriskās daļas uzdevums ir apkopot un izpētīt bērnu grāmatu specifiku, uzbūvi, kompozīciju, kā arī dažādu mākslinieku bērnu grāmatu akvareļu ilustrācijas. Tas tika veikts apkopojot teorētiskos materiālus, izmantojot grāmatas, žurnālus, ilustratoru katalogus un tīmekļa vietnes, kā arī apkopojot latviešu un ārzemju mākslinieku grāmatas i zstrādātas konkrētā tehnikā, kuras izdotas pēc 2000. gada. Radošajā daļā izveidota pasaku izlase, kurā apkopotas 5 latviešu tautas pasakas par meža zvēriem un iekļauta izglītojošā daļa par dažādu Latvijā sastopamu sūnu veidiem un ilustrācijās redzamajiem kukaiņiem.

Tālāk

DP 903 Madara Ārente

Reciklēta džinsa kompozītmateriāla lietojums

Atkritumu daudzums pasaulē ik dienu palielinās un nenoliedzami piesārņo vidi. Šajā darbā otra iespēja tiek dota džinsa auduma biksēm, no kurām tiek izgatavoti paneļi, veidojot moduļveida ziņojuma dēli. Produkts izmantojams piezīmju, atgādinājumu, fotogrāju un dažādu ziņojumu sakārtošanai gan darba vidē, gan mājās. Paneļi pieejami trīs dažādās formās. Viena moduļa izmērs: 200x170x20 mm. Šim materiālam iespējams atrast daudz pielietojumus, tas ir viegli veidojams dažādās formās. Materiāls piesaista ar savu neparasto vizuālo veidolu, tekstūru un vēstījumu par resursu otrreizēju izmantošanu.

Tālāk

DP 902 Meldere Vaira Monta

Palīgierīce bērnu koncentrēšanās spēju uzlabošanai

Kolekcijas «KOSMOSS» mērķis ir palīdzēt koncentrēties bērniem ar Uzmanības decīta un hiperaktivitātes sindromu, izveidojot piekariņu kolekciju ar kustīgām funkcijām, kas izglītošanās procesā atvieglo bērna koncentrēšanās spējas, netraucējot mācību procesam. Produkts paredzēts lietošanai jebkurā ikdienas situācijā un vidē. Piekariņa izgatavošanā izmantota bioplastmasa (PLA) un silikons, kas ir nekaitīgs saskarē ar ādu vai siekalām. Piekariņu gabarīti: kosmosa kuģis 43x90x15 mm, kosmosa laiva 36x70x18 mm, citplanētietis 38x70x13 mm, raķete 47x80x12 mm

Tālāk

DP 900 Vineta Haritonova

Trauks kafijas biezumu uzglabāšanai

Kafijas biezumi ir vērtīgs un tīrs bioloģisks materiāls, kurš diezgan ātri sāk pelēt un tā izmantošanas laiks ir īss. Tāpēc tika izstrādāts trauks, kas aizkavē pelējuma rašanos, nodrošinot brīvu gaisa piekļuvi uzglabāto biezumu masai. Ieteicamā uzglabāšanas vide – ledusskapis +4° C. Produkts izgatavots no nerūsējošā tērauda, piedāvājot iespēju ērti veikt termisko apstrādi, lai sagatavotu izlietotos kajas biezumus tālākai izmantošanai vai uzglabāšanai. Kopējie produkta gabarīti: 100x130 mm Uzglabāšanas trauka (sieta) tilpums: 550 ml.

Tālāk

DP 875 Ina Treiliņa

MĀKSLAS DOMINANTE KALENDĀRA GRAFISKAJĀ DIZAINĀ

Maģistra darbs sastāv no ievada, četrām daļām ar apakšnodaļām, secinājumiem pielikumiem. Ivadā raksturotā tēmas aktualitāte. Noteikts darba mērķis, uzdevumi un metodes. Pirmajā daļā veikts informācijas apkopojums un analīze par kalendāru un laika skaitīšanas vispārīgu raksturojumu un vēsturi. Otrajā nodaļā izpētītas un analizētas kalendāru lietotāju vajadzības, to svarīgās un noderīgās informācijas lietderīgums, grafiskā dizaina risinājumi, materiālu, burtu fontu, krāsu palešu, grafisko elementu risinājumi, kalendāru dizaina izstrādē. Tiek veikta patērētāju aptauja. Trešajā nodaļā analizēti ekspertu aptaujas rezultāti.

Tālāk

DP 824 Viktorija Loktionova

Izzinoši interaktīva spēle komunikācijas nodrošināšanai augstskolas reklāmas pasākumos

Maģista darba mērķis ir, izpētot spēļu veidus un to dizaina būtību vēsturiskā un mūsdienu kontekstā, izstrādāt izzinoši interaktīvu spēli komunikācijas nodrošināšanai Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) reklāmas pasākumos.
Informatīvajos pasākumos dažkārt ir grūti piesaistīt mērķauditorijas uzmanību. Vēl sarežģītāk ir panākt to, lai mērķauditorija atcerētos iegūto informāciju. Daudz efektīvāk informācija varētu būt nodota interaktīvā veidā, piemēram, izmantojot spēli. Darba autore pēta spēļu ietekmes pedagoģiski psiholoģiskie aspektus, kā arī analīzē spēles izmantošanas iespējas reklāmas nolūkos.
Pētījuma metodes: teorētiskās – literatūras un interneta resursu izpēte; empīriskās – novērojums, anketēšana, intervijas; analogu analīze.

Tālāk

DP 807 Zaiga Protizāne

“Google” filozofija informācijas tehnoloģiju uzņēmuma SIA “Midis” biroja interjera dizainā

Projektējamais objekts SIA ’’Midis’’ atrodas Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 98. Projekta koncepcijas pamatā ir “Google” filozofija. Kā viens no “Google” interjera dizaina principiem ir integrēt konkrētās biroja pilsētas, valsts atpazīstamākās vietas, radītās mēbeles, gleznas u.c. elementus biroja telpās, tādējādi izveidojot neatkārtojamu dizaina koncepciju. Šī iemesla dēļ telpās izmantotas Latvijā ražotas mūsdienīgas mēbeles, bet telpas koptēlu papildina Latvijas dizaineru ražotās lampas un dekoratīvie elementi. Projekts izstrādāts sekojošām telpām: foajē zonai, konferenču telpai, atpūtas telpai, tehnisko darbinieku telpai, praktikantu/sapulču telpai, spēļu studijai “Soaphog”, gaiteņiem un sanitārajam mezglam. Kopējā platība 266,2 m2.

Tālāk

DP 805 Santa Cabuļeva

Skandināvu dizaina pamatprincipi SIA «Midis» biroja interjera dizainā

Darba tēma: Skandināvu dizaina pamatprincipi SIA «Midis» biroja interjera dizainā. Darba mērķis: izstrādāt SIA “Midis” biroja interjera dizainu, pamatojoties uz skandināvu dizaina pamatprincipiem. Darba uzdevumi: analizēt tēmai atbilstošos literatūras avotus un esošo situāciju, izstrādāt dizaina koncepciju, funkcionālo risinājumu, rasējumus un vizualizācijas. Pētījuma metodes: Tēmai atbilstošas literatūras un informācijas avotu, esošās situācijas, analogu, lietotāju vajadzību izpēte un analīze. Biroja interjera dizaina koncepcija tika izstrādāta, pamatojoties uz skandināvu dizaina pamatprincipiem. Projekta izstrādē īpaša uzmanība tika pievērsta telpu funkcionālajam risinājumam, kā arī modernu un funkcionālu mēbeļu, iekārtu, apgaismojuma un materiālu izvēlei.

Tālāk