GBD 2015 Augstskolu konkursa iesniegto darbu galerija

ID 329 Elvīra Trizna

Biroja interjera dizains produktīvas darba vides nodrošināšanai

Projektā izstrādātais interjers paredzēts uzņēmuma SIA TERMINAL T2, caurlaižu ēkas 2. stāva telpām. Uzņēmums atrodas Rīgas Brīvostas teritorijā, kas bija viens no noteicošajiem faktoriem biroja interjera projekta izstrādē. Tā kā birojs ir ūdens tuvumā, biroja interjera kāsu un materiālu toņu paletei izvēlēti zilganie ūdens toņi. Biroja interjera projekta koncepcijas pamatā ir nodrošināt produktīva darba vidi. Biroja interjera projekts izstrādāt ņemot vērā 2015. gada biroju, materiālu un krāsu tendences.

Tālāk

ID 232 Ilze Kukule

Grafiskie elementi projektēšanas biroja „Austrumi” interjera dizaina risinājumā

Izstrādātais interjers paredzēts SIA projektēšanas birojam, „Austrumi”. Projektējamais objekts atrodas Rēzeknē, 18. novembra ielā 16. Izpētot projektējamā objekta esošo situāciju, un, izvērtējot pasūtītāja vēlmes, tika izstrādāta koncepcija, kas balstās uz grafiskajiem elementiem. SIA projektēšanas birojā „Austrumi” galvenokārt strādā arhitekti, līdz ar to autore piedāvā šim amatam raksturīgu grafisko elementu esamību telpās gan sienu zīmējumos, gan mēbelēs u.c.

Tālāk