Augstskolu konkursa Dizaina arēna 2022 darbu galerija

SD 1371 Ketrina Kļaviņa

Imants Ziedonis. EPIFĀNIJAS

Latviešu literatūras klasiķa Imanta Ziedoņa tekstu (epifāniju) krājuma dizains un ilustrācijas ir Ketrinas Kļaviņas bakalaura darbs
LU Pedagoģijas, Psiholoģijas un Mākslas fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmā "Māksla", grafikas dizaina specialitātē.
Autore veidojusi grāmatas dizainu, darbojoties kā sastādītāja, maketētāja un ilustrētāja.
Grāmata ilustrēta ar abstraktā ekspresionisma stilā veidotiem gleznojumiem, veidojot harmonisku saspēli starp attēlu un tekstu.

Izmērs/Platība:

Lappuses izmērs: 170 mm x 170 mm

Fotogrāfs:

Ketrina Kļaviņa

Autora kontaktinformācija:

Autors(-i): Ketrina Kļaviņa
Autora e-pasts: ketrinaklavina@inbox.lv
Autora uzņēmums: Latvijas Universitāte

Pasūtīt:

Client's name: Aivars Plotka