Interjera dizains

LBS konk EE 250x200 Dpi lauk

Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014

Konkursu “Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” organizē Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls “Būvinženieris”. Konkursam pieteikumus var iesniegt līdz 2014.gada 16.maijam. Ar Konkursa nolikumu var iepazīties šeit (Pielikums Nr.1, Pielikums Nr.2). Nolikums precizēts 2014.gada 23.aprīlī. Konkursa nolikuma izstādē iesaistījušās nozīmīgākās būvniecības nozares nevalstiskās organizācijas – Latvijas Būvinženieru savienība, Latvijas Inženierkonsultantu asociācija,

Tālāk
ML VD_250x200

Vadlīnijas vides pieejamības prasību nodrošināšanai

Labklājības ministrija informē, ka Invalīdu lietu nacionālās padomes Darba grupa vides pieejamībai cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem problēmjautājumu risināšanai izvērtēja Latvijas Republikas būvniecības jomā spēkā esošajos normatīvajos aktos iekļautās vides pieejamības prasības un priekšlikumus to pilnveidei. Minētās darba grupas dalībnieki pauda viedokli, ka ir nepieciešams izplatīt informāciju un palīgmateriālus par vides

Tālāk
ML ID_250x200

Akustika projektēšanā un praksē

Diskusija ‘’Akustika projektēšanā un praksē’’ Būvniecībā jāizmanto daudzas zinātnes jomas, tai skaitā mācība par skaņu pasauli – akustiku. Latvijā būvakustikai pēc neatkarības atjaunošanas ir pievērsts pārāk maz uzmanības, un sekas tam ir virkne kļūdu miljonu vērtās būvēs, kuru ekspluatācija ir apgrūtināta neatbilstīgas akustikas dēļ. Žurnālu “Latvijas Būvniecība” un “Latvijas Architektūra”

Tālāk
ML ID_250x200

Ergonomika un veselības veicinēšana darbā

Nellija Dziedātāja, LU ĶF maģistrante, LAS sertif. arhitekte, LDS sertif. interjera dizainere, LDS biedre, LEB biedre, ir veikusi pētījumu par antropometrijas nozīmi projektēšanā, biroja darbinieku antropometriskos rādītāju nozīmi biroja vides projektēšanas stadijā, un izstrādājusi ieteikumus, kas veicinātu veselību. Ar pētījumu var iepazīties šeit >>>Nellija Dziedātāja Vesel_veic_darba Tweet

Tālāk
ML ID_250x200

Ergonomikas prasības biroju projektēšanā

Noderīgas saites ergonomikas prasību ievērošanai biroju projektēšanas procesā: Darbs ar datoru un cilvēka veselība [tiešsaiste] – [atsauce 05.01.2012.] http://osha.lv/lv/publications/docs/darbs_ar_datoru.pdf. Pieejams: www.osha.lv Darba apstākļi un veselība darbā [tiešsaiste] – [atsauce 10.01.2012.] http://www.lbas.lv/upload/stuff/201103/darbaapstakliunveselibadarba.pdf. Pieejams: www.lbas.lv Office Ergonomics Handbook [tiešsaiste] – [atsauce 10.01.2012.] http://www.knoll.com/products/brochures/ErgonomicsGuide.pdf. Pieejams: www.knoll.com. Ergonomics [tiešsaiste] – [atsauce 10.01.2012.] http://www.hermanmiller.com/Research/Ergonomics Pieejams: www.hermanmiller.com The ergonomic Sitting

Tālāk
ML ID_250x200

Ergonomika skolā

2010. gada 5.maijā Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmija (RPIVA)  organizēja konferenci ERGONOMIKA SKOLĀ.  Tajā ar referātu PROFESIONĀLI MĀCĪBU IESTĀŽU INTERJERA UN APRĪKOJUMA RISINĀJUMI LATVIJĀ – DIZAINERA LOMA UN ATBILDĪBA uzstājās LDS biedre un valdes locekle Nellija Dziedātāja.  Būdama arī Latvijas Ergonomikas biedrības biedre, Nellija pārliecinoši raksturoja situāciju,  projektējot mācību iestādes un to interjerus Latvijā.

Tālāk