Līdz pieteikšanās termiņa beigām
Dienas
Stundas
Min.
Sek.


LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi laukAnitra_logo_mazs
AttelsR_250x200
Kronospan_250x200ACS_LV_AJ-Logo-mazais
sadolin_250x200

Veco augstākās izglītības diplomu pielīdzināšanas kārtība

2012. gada 2. martā stājās spēkā Ministru Kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumi
nr. 142  (skat šeit >>>) “Grādu un profesionālo kvalifikāciju pielīdzināšanas kārtība”.
Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā grādi un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā (arī PSRS laikos) iegūtas pēc studiju programmas pabeigšanas, kuru uzsāka īstenot pirms Augstskolu likumā noteiktā grādu un profesionālo kvalifikāciju tiesiskā regulējuma spēkā stāšanās 2000. gada 26.decembrī, pielīdzināmas Augstskolu likumā noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām un šīs pielīdzināšanas nosacījumus.

Persona, kas vēlas pielīdzināt savu iepriekš iegūto izglītību, iesniedz Akadēmiskās informācijas centrā

(Smilšu iela 2, 4.stāvs, Rīga) iesniegumu (to var rakstīt brīvā formā vai izmantot AIC paraugu) un uzrāda (personīgi vai trešā persona) diploma un sekmju izraksta oriģinālu, iesniegumam pievienojot diploma un sekmju izraksta kopiju. Ja iesniegumu sūta elektroniski (e-pasta adrese  142@aic.lv ), tad gan iesniegumam, gan pievienotajām diploma kopijām jābūt noformētām atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Lēmumu par grādu un kvalifikāciju pielīdzināšanu, Akadēmiskās informācijas centram ir jāsagatavo mēneša laikā un to varēs apstrīdēt Izglītības un zinātnes ministrijā.

PAZIŅOJUMS
Sakarā ar ļoti lielo iesniegumu skaitu un ierobežoto finansējumu, Akadēmiskās informācijas centrs pagarina termiņu līdz četriem mēnešiem lēmumu pieņemšanai par iepriekš iegūtas augstākās izglītības pielīdzināšanu visiem iesniegumiem, kas saņemti pēc 2012.gada 5.marta. Akadēmiskās informācijas centram nav iespēju izsūtīt šo paziņojumu katram iesniedzējam individuāli.

Vairāk lasīt šeit >>>

un  šeit >>>