PV2 250x200 Dpi laukAXOR-250x200-Dpi-laukAMfurnitura 250x200 Dpi laukIntarsija 250x200 Dpi laukir-250x200-Dpi-lauk

Latvijas mebeles 250x200 Dpi laukLatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Valsts kultūrkapitāla fonds pieņem pieteikumus 2018. gada 1. kultūras projektu konkursā

VKKF logo ML

Līdz 26.01.2018. plkst. 12.00 (vai, sūtot pa pastu, – līdz 22.01.2018. (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus 2018. gada 1. kultūras projektu konkursā LiteratūrasMūzikas un dejas mākslasTeātra mākslasFilmu mākslasVizuālās mākslasKultūras mantojumaDizaina un arhitektūrasTradicionālās kultūras un Starpdisciplināru projektu nozarēs.

Dizaina un arhitektūras nozares prioritātes:

  • dizaina un arhitektūras nozares jaunrade, izpēte, popularizēšana un eksportspējas veicināšana;
  • profesionālās mākslas pieejamība reģionos.

Nozare izskata projektus, kas saistīti ar→

  • dizaina un arhitektūras eksporta spējas veicināšanu (dalību starptautiskajās izstādēs, forumos, ceļojošu izstāžu veidošanu);
  • dizaina un arhitektūras nozares izglītības kvalitātes uzlabošanu;
  • dizaina un arhitektūras nozares jaunrades procesu sekmēšanu un rezultātu popularizēšanu lokāli un starptautiski;
  • dizaina un arhitektūras nozares materiālo un nemateriālo produktu kvalitātes uzlabošanu, procesu vadību un producēšanu;
  • izpratnes veidošanu par dizaina un arhitektūras nozari, izglītojošo pasākumu un diskusiju attīstību, dialoga sekmēšanu sabiedrībā, valsts un pašvaldību institūciju starpā un uzņēmējdarbības vidē;
  • dizaina un arhitektūras pētījumu veikšanu, procesu analīzi, dokumentēšanu un publiskošanu;
  • studijām ārzemēs dizaina un arhitektūras jomā, ja līdzvērtīga izglītība Latvijā nav pieejama.

Finansējums netiek piešķirts:

• bakalaura līmeņa studijām un studentu mācību darbu radīšanai.

Iesniegšana:

Projektu pieteikumi savlaicīgi jāiesniedz personīgi VKKF birojā, Rīgā, K.Valdemāra ielā 20, (1.stāvā) vai jānosūta pa pastu pēc kārtējās projektu konkursa izsludināšanas.

Nozares ekspertu komisija:
Ingūna Elere, Vilnis Šlars, Anita Neilande, Miks Pētersons, Edgars Zvirgzdiņš, Velta Holcmane, Ilze Kundziņa – nozares priekšsēdētāja.

Vairāk info VKKF mājaslapā.