Valsts Kultūrkapitāla fonds līdz 23. novembrim pieņem pieteikumus

KKF_L

Līdz 23.11.2018. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu  – līdz 20.11.2018. (pasta zīmogs)) VKKF pieņem pieteikumus mērķprogrammās:
“Valstiski nozīmīgi kultūras pasākumi”;

“Daudzpusīgas profesionālās mākslas pieejamības nodrošināšana nacionālas vai reģionālas nozīmes attīstības centros Latvijas reģionos”;
“Profesionālu nevaldības kultūras organizāciju atbalsts”
,

kā arī līdz 23.11.2018. pulksten 12.00 (sūtot pa pastu  – līdz 20.11.2018. (pasta zīmogs)) pieņem pieteikumus mūža stipendiju programmā.
Konkursu rezultāti – pēc 21.12.2018.