R. Šmēlinga konference “Vecrīgas reģenerācija: Vai vecpilsētai būtu jāpielāgojas laikam?”

TITUL2-01-01

29. oktobrī Rīgā notiks jau trešā Reinholda Šmēlinga konference, kas šogad veltīta gan haotiskām, gan plānotām pārmaiņām Rīgas sirdī, proti, pievērsīsimies Vecrīgas reģenerācijai un vērtēsim, vai vecpilsētai būtu jāpielāgojas laikam. Interesenti aicināti reģistrēt savu dalību konferencē, kā arī iepazīties ar konferences materiāliem un referentiem apmeklējot interneta vietni http://arhitekts.riga.lv/konference. Konference notiks ceturtdien, 2015. gada 29. oktobrī, Vecrīgā, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja Kolonnu zālē.

MĒRĶIS:

Konferences mērķis ir aktualizēt Vecrīgas reģenerācijas projektu kā zinātniski argumentētu un metodiski pamatotu vecpilsētas attīstības vīziju. Konferencē ir plānots diskutēt par tās attīstības iespējām no pilsētbūvnieciskā ansambļa atjaunošanas, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, pilsētas ekonomiskās attīstības un ikdienas lietotāja skatu punkta.

PROGRAMMA:

Konferences pirmajā daļā – „Motīvi” – tiks dots ieskats mūsdienu arhitektūras attieksmē pret Vecrīgas kultūrvēsturisko mantojumu. Meklēsim atbildes uz jautājumu: kas ir Vecrīga – ansamblis vai neatkarīgu pieminekļu kopums? Pirmajā daļā uzstāsies Sabīne Zēģere ar referātu „Pilsētvides reģenerācijas jēdziens un tā pielāgošana Vecrīgas kontekstam” un Aivars Treicis ar referātu „Vecrīga – Rīgas vēsturiskai centrs – Rīga–2015”.

Konferences otrajā daļā – „Laukumi” – tiks dots ieskats divu laukumu – Līvu un Strēlnieku laukuma – stāstā. Tie abi ir zīmīgi ar to, kā radušies pēc Otrā pasaules kara. Velta Holcmane uzstāsies ar referātu „Vecrīgas laukumi – zaudētas iespējas”, Ilze Miķelsone lasīs referātu „Vērtību izpratnes Rīgas vēsturiskajā centrā. Strēlnieku laukuma piemērs”.

Konferences trešajā daļā – „Profesionāļi” – tiks dots ieskats arhitektūras un pilsētbūvniecības profesionāļu lomā Vecrīgas attīstībā. Vija Gaida Caune, pārstāvot Vecrīgas reģenerācijas projekta autoru kolektīvu, sniegs atskatu uz projekta galvenajiem principiem, savukārt Artis Zvirgzdiņš uzstāsies ar referātu par pēdējo 20 gadu arhitektūras konkursiem Vecrīgā.

Pēc referātiem notiks dokumentālās īsfilmas pirmizrāde, kurā Vecrīgas reģenerācijas projekta autori stāstīs par tā tapšanu. Starp konferences daļām tiks demonstrēti video, kas ilustrē šī projekta īstenošanu mūsdienās.

Konferences izskaņā notiks diskusija par Vecrīgas pilsētbūvnieciskā ansambļa reģenerācijas vīzijas pielāgošanu šodienas situācijai.

Vairāk info par programmu: skatīt šeit>>>.

VAIRĀK INFO: skatīt šeit>>>.