V starptautiskā zinātniski praktiskā konference “MĀKSLA UN MŪZIKA KULTŪRAS DISKURSĀ”

Afisa Maksla un muzika k ultūras diskursā 2016

2016. gada 1., 2. decembris Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija.

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija (Latvija), Kauņas kolēģija (Lietuva), Vitebskas valsts universitāte (Baltkrievija), Pleskavas Valsts universitāte (Krievija).

KONFERENCES MĒRĶIS:
Attīstīt starptautisko sadarbību starp zinātniekiem un praktiķiem, veicinot starpdisciplināro pētniecību un praktiskās pieredzes apmaiņu mākslā un mūzikā. Zinātnieki, praktiķi, pedagogi, amatiermākslas kolektīvu vadītāji un to dalībnieki tiek aicināti prezentēt zinātniskos pētījumus, praktisko pieredzi, kā arī diskutēt par aktuālo mākslā un mūzikā.

KONFERENCES VIRZIENI:

  • KULTŪRA UN SABIEDRĪBA REĢIONĀLĀS IDENTITĀTES DISKURSĀ;
  • MŪZIKAS ZINĀTNE PRAKSEI;
  • MĀKSLA UN DIZAINS.

Ieskatam:
MĀKSLA UN DIZAINS I (216.) Sekciju vada Aina Strode

10:00 – 10:25 “Mājas lapu attīstības tendences un teorētiskās nostādnes” -Ilze Kukule, Nataļja Losāne
10:25 – 10:50 “Pētījums par Ausrtumlatvijas Tehnoloģiju vidusskolas korporatīvās identitātes izstrādes nepieciešamību” -Diāna Poševa, Aina Strode
10:50 – 11:15 “Skulptūras kursu ieguldījums trīsdimensiju (3D) objektu un procesu zīmēšanas metodes uztverē, piemērojot objektus divdimensiju (2D) virsmām” – Ramazans Tilki, Ozlema Ajvaza Tunča
11:15 – 11:45 Kafijas pauze
11:45 – 12:10 “3D printeru izmantošana dizainā” -Arta Teilāne-Bartulsone
12:10 – 12:35 “Aktīvais dizains skolēnu fizisko aktivitāšu nodrošināšanai skolas vidē” -Velga Sarmule, Aina Strode

MĀKSLA UN DIZAINS II (217.) Sekciju vada Silvija Mežinska

10:00 – 10:25 “Apģērba auduma grafikas dizains kā tēla veidošanas sastāvdaļa” -Agate Ignatoviča, Diāna Apele
10:25 – 10:50 “Pedagoģiskās prasības, paaugstinot kreativitāti studiju kursa „Apģērba konstruēšana un modelēšana” apguvē” -Nataļja Jeļisejeva, Silvija Mežinska
10:50 – 11:15 “Ģeometrisku formu konstrukcijas transformējamā sieviešu apģērbā” Zelma Kačkāne
11:15 – 11:45 Kafijas pauze
11:45 – 12:10 “Ārģērbu materiālu nodilumizturības un pārraušanas slodzes novērtēšana” -Ada Traumane, Merje Beilmane, Diāna Tūlika
12:10 – 12:35 “Viedais apģērbs: ražošanas īpatnības salīdzinājumā ar dizaina tradīciju” -Eugenija Strazdiene

MĀKSLA UN DIZAINS III (218.) Sekciju vada Diāna Apele

10:00 – 10:25 “Guļbūve Latvijas pilsētu un lauku reģionālajā ainavā” -Silvija Ozola
10:25 – 10:50 “Sarkano ķieģeļu arhitektūras raksturojums 19. gs. beigas 20. gs. sākumā Latgales pilsetās”  Jūlija Keiviša, Aina Strode
10:50 – 11:15 “Dekonstruktīvisma interjera stila elementu integrācija starpkaru posma ēkas arhitektūrā” -Kristīne Uzuleņa, Diāna Apele
11:15 – 11:45 Kafijas pauze
11:45 – 12:10 “Kino loma Padomju propagandā un Staļina laika kinoteātru ēku apskats” -Diāna Apele
12:10 – 12:35 “Baltkrievijas zinātnieks Nikolajs Kasperovičs par Latvijas un Baltkrievijas literatūru Latvijā 1920. gados” -Aleksandrs Lisovs

Vairāk info Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas mājaslapā: skatīt šeit>>>.