Tālmācības kurss par intelektuālo īpašumu

Intelekt_iip_kurss

Patentu valde sadarbībā ar Pasaules Intelektuālā īpašuma organizācijas (WIPO) akadēmiju ir radījusi tālmācības kursu latviešu valodāVispārējais kurss par intelektuālo īpašumu (DL-101LV). Kursa ietvaros ikvienam interesentam tiks sniegta iespēja bez maksas iegūt pamatzināšanas vai pilnveidot savas zināšanas intelektuālā īpašuma jomā. Kursa noslēgumā būs iespēja arī savas zināšanas pārbaudīt.

Kurss ir plānots 6 nedēļas no 2023. gada 20. februāra līdz 31. martam un pieejams ikvienam interesentam bezmaksas.

2023. gada sesijas grafiks: 
1.      Pieteikšanās: līdz 2023. gada 10.februārim; 
2.      Reģistrācijas saite tiks nosūtīta līdz 17.februārim;
3.      Kursa norises laiks: no 2023. gada 20.februāra līdz 31.martam;
4.      Noslēguma eksāmena datumi: 2023. gada 30. un 31. martā (līdz 2,5h).

Mācību programma sastāv no 13 moduļiem:
Kursa apguves ceļvedis
1. modulis: Ievads intelektuālā īpašuma jomā
2. modulis: Autortiesības
3. modulis: Blakustiesības
4. modulis: Preču zīmes
5. modulis: Ģeogrāfiskās norādes
6. modulis: Dizainparaugi
7. modulis: Patenti
8. modulis: Starptautiskā reģistrācija
9. modulis: Negodīga konkurence
10. modulis: Jaunu augu šķirņu aizsardzība
11. modulis: Ievads par IĪ un tradicionālajām zināšanām
12. modulis: IĪ un attīstība
13. modulis: Iztirzājums un kopsavilkums
Noslēguma eksāmens (tests)
 
Pabeidzot kursu, tiek kārtots noslēguma tests un par tā sekmīga nokārtošanu dalībnieks saņem WIPO akadēmijas sertifikātu.


Reģistrācija WIPO tālmācības kursam DL-101LV: 2023. gada sesijai  šeit >>>