LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Tallinas KUMU – Gustava Kluča darbu izstāde

GK

Igaunijas Mākslas muzejā KUMU Tallinā ir skatāmi ievērojamā latviešu izcelsmes mākslinieka GUSTAVA KLUČA (1895–1938) darbu izstāde”Gustavs Klucis. Krievu avangards 20. gadsimta 20. un 30. gados“.

Pateicoties mākslinieka atraitnes Valentīnas Kulaginas (Валентина Кулагина, 1902–1987) dāvinājumam, Latvijas Nacionālajā mākslas muzejā glabājas skaitliski lielākā un nozīmīgākā Gustava Kluča darbu kolekcija pasaulē. Pēdējās desmitgadēs tā eksponēta ASV, Francijā, Itālijā, Krievijā, Lielbritānijā, Nīderlandē, Vācijā, Spānijā un turpina piesaistīt plašu starptautisku mākslas pētnieku un interesentu uzmanību.

Izstādē uzsvērts Gustava Kluča darbības eksperimentālais aspekts, atklājot viņa radošo attīstību, darba metodes, teorētiskos uzskatus un nozīmīgākās darbības jomas. Tāpat tiek izceltas Gustava Kluča darbu kvalitātes, kuras izturējušas laika pārbaudi un ļauj viņu ierindot starp izcilākām 20. gadsimta mākslas personībām. Vienlaikus netiek apiets jautājums par autora politisko angažētību.

Izstādē iekļauto 150 mākslas darbu kopums izgaismo Gustava Kluča piedzīvotā laikmeta pretrunas un konfliktus. Aptuveni divdesmit Maskavā aizvadītajos radošā darba gados Gustava Kluča māksla izgāja pilnu totalitārās varas manipulāciju ciklu – no iluzoras radošās brīvības, iesaistes valsts jauncelsmes procesos un oficiālas atzinības līdz nekritiskai iesaistei totalitārā režīma slavināšanā, kam sekoja avangarda mākslas nolieguma diktēta radošā krīze un visbeidzot paša traģiskais liktenis, kļūstot par Staļina Lielā terora upuri līdz ar tūkstošiem citu Krievijā dzīvojošo latviešu.

Igaunijas skatītājus sagaida unikāla pieredze, jo kaimiņvalstī nav mākslinieku, kuru darbība būtu saistāma ar šo vēsturisko kontekstu.

Izstāde būs atvērta līdz š. g. 25. augustam.