LatArch 250x200 Dpi laukDizaina sala 250x200 Dpi laukLTRK 250x200 Dpi laukLatBuvn 250x200 Dpi lauk DELFI-250x200-Dpi-laukBT1 250x200 Dpi lauk

 

Semināri – Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē

Kultuura_un_cilv

Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos, kas tiek īstenoti, sadarbojoties Eiropas Parlamenta deputātei Dacei Melbārdei un  Latvijas Nacionālajam kultūras centram,  un tapuši ar Eiropas Parlamenta ECR Group (Eiropas konservatīvo un reformistu grupa)atbalstu.
Šajā pārmaiņu laikā, kad nevaram būt kopā klātienē, aicinām maijā piedalīties tiešsaistes mācību semināros “Kultūras un cilvēciskais pieskāriens tiešsaistē: jaunas iespējas uzrunāt un iesaistīt plašu auditoriju kultūras un izglītības projektos”.

Mērķauditorija – kultūras darbinieki, kuri ieinteresēti sabiedriski nozīmīgu radošo projektu īstenošanā.

Semināru mērķis ir veicināt Latvijas kultūras, izglītības un nevalstisko organizāciju darbinieku profesionālo izaugsmi un tālākizglītību, motivēt arī pārmaiņu laikā turpināt īstenot iesāktos projektus un uzsākt jaunus, izmantojot digitālās vides piedāvātās iespējas, kā arī uzturēt aktīvu saziņu un labas prakses apmaiņu COVID-19 dīkstāves laikā.

Mācību semināru laikā pieredzējuši pasniedzēji sniegs informāciju gan par inovatīvām metodēm, kuras varētu palīdzēt mazināt dīkstāves negatīvo ietekmi, gan arī par autortiesībām un citiem jautājumiem, kas tieši ietekmē tiešsaistes pakalpojumu veidošanu. Semināros plānotas arī virtuālās diskusijas, lai padziļināti izprastu e-kultūras konceptu, apmainītos ar labās prakses piemēriem tiešsaistes saziņā un pakalpojumu veidošanā, uzzinātu par interesantākajiem tiešsaistes kultūras pakalpojumiem un sabiedrības iesaistes veidiem.

Mācības norisināsies 2 nedēļu garumā no 11. līdz 23. maijam.

Pieteikšanās līdz 2020. gada 3. maijam, aizpildot anketu  šeit >>> 

Pateicoties ECR Group un Latvijas Nacionālā kultūras centa atbalstam, dalība programmā ir bez maksas!

Programmas noslēgumā dalībnieki saņems Latvijas Nacionālā kultūras centra apliecību, kas apliecina mācību programmas apguvi.

Pielikumā semināra Programma  šeit >>>  un  Apraksts šeit >>>.